"Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider." 2 Tim 3,1

Når vi får høre om at noe er farlig, så gjør vi oss opp en mening selv og tenker som så : Er det virkelig så farlig, som de vil ha det til? Så kommer våre egne betraktninger inn og disse varierer fra hver person. Paulus regner opp til Timoteus noen av de farlige punktene som vil komme i de siste dager.

- For disse menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft.
Møter du slike mennesker på din vei som oppfyller punktene, så er Paulus råd å vende seg fra slike mennesker.
Om vi ser på vårt land i dag, så vil vi si at dette er jo en sannhet som oppfylles like foran øynene våre. Hva må da dette resultere i for oss troende kristne? Jo, at vi vender oss fra dem som er slik, selv om de sier de er kristne mennesker, så vil de alltid fornekte gudsfryktens kraft, Den hellige Ånd. De lokale menigheter vil splittes, for de som ikke vil følge Åndens veiledning i Ordet, de blir mer og mer jordnære i sine handlinger. De som vil følge Ordet, de setter Guds ord først i sine handlinger. De søker Herren i bønn, før de tar en avgjørelse som har med livet i Herren Jesus.
Det er ikke bare menneskene som vil oppføre seg annerledes i de siste dager, det vil naturen, Guds skaperverk også gjøre. Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen. Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Men da skal menneskene på jorden se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet.
Men har vi valgt å følge Jesus både i med og motgang,så ga Jesus oss et løfte, nemlig disse ord fra Luk 21,28:

"Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til."