"Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer - eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener." Luk 18,11

I hvilket lys ser du deg selv i? Dagens drypp omhandler en fariseer som takk Gud fordi han ikke var som andre mennesker, slik som røvere,urettferdige,horkarer eller som en toller som var der i hans nærhet. Det var jo en fin bønn for sitt eget ve og vel, og den var nok en ros til Gud som hadde gitt han alle disse fordelene, at han ikke var lik andre mennesker. - Tolleren som fariseeren pekte på i sin bønn, sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: "Gud, vær meg synder nådig! "  Men hva sa Jesus om disse personene, han som er opphavet til skaperverket? Svaret han avga var:
"Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes."
Er du flink til å takke Gud for ting som er hendt deg og dine, eller er du av den hovmodige og stolte sorten, som bare takker deg selv for alle gode ting og forbanner Gud for alt det onde som rammer deg? Jesaja var en profet og i kap.12,1 sier han:
*       På den dagen skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg.
Paulus som var apostel, hadde lært å takke rett i Herrens øyne, jfr. 1 Timoteus 1,12 :
*       Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro, idet han satte meg til tjenesten,
Daniel var en Guds profet i sin levetid, han ble prøvd og bestod alle prøvelser, han takket sin Gud i kap.2,23 slik:
*       Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, fordi du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba deg om, det kongen vil vite, har du kunngjort oss.
Jeg avslutter dryppet med Paulus sin takk til menigheten i Rom (1,8), for menigheten hadde blitt kjent for sin tro :
*       Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro.
Måtte vi få høre det samme skussmål fra vår Herre og frelser , Jesus, på den dagen vi står innfor hans trone.

Ha en god helg med blikket festet på Jesus og hans frelserverk på Golgata.