"Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige! La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham! "Kol 3,12-17

Vi som er blitt  nye skapninger i Kristus, vi har blitt fornyet. Fornyet fra hva? Det gamle livet vi levde,  den gamle synderen vi engang var er borte. Det er  resultatet av at vi er blitt fullstendig fornyet gjennom Kristus. Hva kan vi definere ordet
"fornyelse" med? Svaret må bli "forandring til noe nytt og annerledes, noe bedre."  Så det betyr kort og godt at vi fikk en fornyelse i livet vårt, idet Kristus kom inn i våre liv, da ble vi omgjort til noe mye bedre enn vi var. For noen av oss var det litt av en kamp for å fjerne den gamle Adam i oss,den syndige naturen, for så og vende totalt opp ned på livet. Fortsatt kan det være en kamp for oss, men da må en huske dette: Hold fast på ditt forhold til Gud, så vil Han fortsette å jobbe i livet ditt for å fornye deg. Han vil fjerne skammen fra dine synder som kanskje stadig plager deg, selv om du har blitt en ny skapning i Kristus.

Dagens drypp sier at en må tåle hverandre og tilgi hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. For likesom Kristus har tilgitt oss, skal også vi tilgi hverandre. Hver dag opplever vi å møte på mennesker som skuffer oss. Men er det ufrelste mennesker som ikke har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, så er det lettere å bære over med deres oppførsel, enn når en møter samme oppførsel hos en av våre egne, som er blitt fornyet i Jesus Kristus. "La Kristi fred råde i hjertene deres!"
Ja, i alt hva vi gjør, det være i ord eller gjerning, så skal vi gjøre det i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!

Liker du å ha en "fasadebelysning" over ditt daglige liv, slik at mennesker du omgås oppfatter deg som en vennlig og hyggelig mann eller kvinne, men så kommer du til dine egne og da en den "hyggelige tonen" erstattet med ord som ikke sømmer seg for en fornyet person i Jesus Kristus. Så var det bare en fasadebelysning hos vår bror eller søster i Herren? Paulus opplevet å møte mange mennesker på sin vandring, og han ga formaninger til brødre og søstre i Herren om hvordan de skulle oppføre seg som troende, men han ble ikke alltid møtt med vennlige smil, og derfor sier han til de troende korinterne :

"For jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker, når jeg kommer - og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker, at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden." 2 Kor 12,20.