"Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. På den dagen skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon* i Megiddons dal.Og landet skal sørge, hver slekt for seg:
Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Natans hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Levis hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg,
sjime’ittenes slekt for seg og deres kvinner for seg,likeså de andre slektene,
hver slekt for seg og deres kvinner for seg." Sakarja 11,10-14

Dagens drypp beskriver en dag som ennå ikke er kommet for Israel folk og land, nemlig en dag hvor Herrens folk skal skue opp til ham som de har gjennomstunget . Jødene skal på den dagen sørge over Jesus, Messias, som de har gjennomstunget, sorgen er like stor som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal, stedet hvor kong Josjia ble dødelig såret. Israel holdt hvert år en stor klage der.

Har du sett bilder fra klagemuren i Jerusalem? Har du lagt merke til at mennene tilber Gud på en plass og kvinnene på en annen plass. De har ikke innført likestilling mellom kjønnene. Hvorfor har de ikke det, det folket som er kommet så langt i demokrati?  Svaret finner du i dagens drypp tror jeg, for her står det svart på hvitt : "Og landet skal sørge, hver slekt for seg: Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Natans hus’ slekt ..."
Guds ord er levende og kraftig og det oppfyller alt som skrevet står i sin tid. I dag er Israel preget av Vestens levesett og verdsliggjøring. Vi som kristne er ikke bedre i vår del av verden, vi lever etter motèr og rutiner som folk flest har i et demokratisk land. Men Israel har jødedommen som sin religion, Moseloven gjelder fortsatt, for evangeliet om Jesus, Messias, er ennå ikke akseptert som sannheten. Folkets religiøse ledere vil fortsatt  svare som de sa på Jesu tid til den blinde mannen som Jesus hadde gitt syn til :

"Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne er fra, vet vi ikke." Joh 9,29 .

Men en dag skal folket få se Jesus komme til dem fra himmelen, da vil Gud utgyte nådens og bønnens Ånd over sitt eiendomsfolk , jødene, og de skal se hans naglemerkede hender og stedet hvor spydet ble gjennomstunget i hans side på Golgata kors. Da vil de se med "nye øyne", og de vil innrømme at de tok feil . Jesus er Messias og vår frelser . Nå begynner en ny tid for jødene, de vender om til Herren Jesus, Guds Messias! Da oppfylles ordene hos Jesaja 66, 8 :

"Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner." Jes 66,8.

 

Landet Israel kom til verden den 14. mai 1948 og nå venter vi bare på at dagen kommer, at det jødiske  folket skal "fødes på nytt", da vil de åpne sine hjerter for Messias, Jesus Kristus, Guds sønn.