"Jesus sa da igjen til dem: Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere." Joh 20,21

Da det var blitt kveld samme dag som Jesus hadde stått opp fra graven , det var på den første dagen i uken. Disiplene til Jesus var kommet sammen,men Tomas var der. De satt med lukkede dører, da de fryktet for judeerne. Plutselig så kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere!
Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren stå der midt iblant dem, akkurat slik som før.

Jesus sa da igjen til dem: "Fred være med dere! Likesom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere."

Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: "Ta imot Den Hellige
Ånd!"

Det nye med Jesus nå etter at han var oppstått fra graven, var at han kunne plutselig komme til syne midt i blant dem, for så like plutselig være usynlig for dem.
Men de stillet ikke noen spørsmål om de tankene, for de visste at Jesus var oppstått og at han snart skulle dra hjem til sin Far i himmelen. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For han sa til dem at Johannes døpte de som kom til ham med vann, men de skulle bli døpt med Den Hellige Ånd om ikke så mange dager heretter. Han siktet til pinsefestens dag som kom 10 dager etter at Jesus dro hjem til himmelen.

Pinsefestens dag ble dagen i Jerusalem som "fødte" Guds menighet her på jorden. Gud la selv mennesker i hopetall til sin menighet og snart var den på mange tusen mennesker. Siden den dagen har Jesu disipler vært i virksomhet med å fortelle ufrelste mennesker om hva Jesus har gjort for oss. Mange har blitt drept for å tilhøre Jesus, andre lider nød og mange er forfulgt og fengslet for Jesunavnet.

Hørte forleden om en ung jente som er i ungdomsalderen, som var så ille plaget av medelever på skolen. Dette alene fordi hun trodde på Jesus og ville leve livet rent for ham. Hun ble "mobbet" fordi hun ikke hadde noen kjæreste, gikk ikke på dans etc, slik som de andre medelevene gjorde. Dette tok så på henne at hun ble syk og måtte ligge til sengs.

En dag da moren gikk forbi rommet hennes, syntes hun tydelig at noen snakket sammen på rommet hennes. Moren tok derfor forsiktig opp døren for å se om hun hørte rett,for hun hadde ikke hørt at noen var kommet inn i huset deres. Jo, der ser hun en mann i hvite klær sitte på sengekanten til datteren hennes. Hun lukket døren stille igjen for ikke å forstyrre samtalen deres.

Senere på dagen måtte moren spørre datteren om hun hadde hatt besøk av noen på rommet sitt i dag? Ja, det hadde hun hatt kunne hun fortelle moren.
Hun hadde hatt besøk av Jesus som bl.a.hadde sagt til henne, at hun skulle ikke være redd, for han skulle være med henne.

Dette gjorde sitt til at jenta ble styrket i sin tro og livsførsel videre. Hun hadde møtt den hun trodde på, Jesus den allmektige!

"Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror." Joh 20,29

God helg!