"Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine.... Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg,at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg." Johannes 17,9 og 20-21.

Jesus var i bønn til sin Far i himmelen,og han løftet sine øyne mot himmelen og sa:

"Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg,likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til!"
Johannes 17,1b-5

Jesus bad for alle dem som Far hans hadde gitt ham, ikke for verden, men han ville også be for dem som kom til tro på ham fordi hans disipler hadde talt Guds ord til dem. Jesus var og er opptatt av sine barn her på jorden, han vil at vi som tror på ham skal være ett, slik som han er ett med sin Far.  
Jesus sier:


"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."Joh. 3,16

Jesus forklarer ovenfor hva det evige livet er og svaret han gir er at de kjenner den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
Jesus har omsorg for alle
dem som Far hans har gitt og gir ham, de som hører Ordet og tar imot det i sitt

hjerte.

Hvorfor blir ikke alle mennesker automatisk frelst?  For det er en kjennsgjerning at noen automatikk for å bli frelst finnes ikke, men hvert menneske må personlig og aktivt søke Gud. Dette har med at Gud ikke vil tvinge sin frelse på noen. Han kaller og innbyr oss, men Gud tar også hensyn til våre valg. Derfor sier Guds ord:

"Dere skal søke meg, og dere skal finne meg,når dere søker meg av et helt hjerte." Jer.29,13. Rom 10,13 sier : "Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst."

Har du hørt om bønnebarn? Hvem er det? Jo, det er mennesker som blir bedt for til Far i himmelen. Det kan være en mor som ber for sine frelste og ufrelste barn, at de frelste må bli bevart i troen på Jesus
Kristus og at de som ikke er blitt frelst må bli det. Eller en kristen person har nød for mennesker som de hører lever et liv som fører dem til fortapelsen, borte fra Jesus.

Mange av de store "villstyringene" i vårt land som har kommet til Jesus og blitt født på ny har vist seg å være "bønnebarn" . De har vært omgitt av et nærvær av Jesu kjærlighet som førte dem til steder eller mennesker som kunne gi dem Guds ord. Bønn i Jesu navn er en makt som fører til frelse for dem som tar imot Guds ord, det glade budskapet. Er du en av dem som er på Jesu bønneliste? Husk alle dem som tok imot Jesus ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

"

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn." Joh 3,17-18.