"Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. " Jes 45,11

Når vi skriver 2015 fra 1.1., så skriver den jødiske kalenderen 5775 ,det året begynte 24.9. 2014 og slutter 13.9. 2015, og det regnes som et sabbatsår. 
Året etter ødeleggelsen av det andre hellige tempel (3829 fra skapelsen, tilsvarende 68-69 e.Kr.) var det første sabbatsåret som jødene regner sin 7-årssyklus fra. De fortsetter å telle "syvere" fra da av. Mange ting av nedgangskrakk på USA børs etc er skjedd regnet etter en syvår syklus. Bibelen taler om tegn på himmelen som har blitt oppdaget og registrert av NASA. Ett fenomen med fire røde måner og en svart sol viste seg over Israel i årene 1948 og 1967, da gikk profetier i oppfyllelse og mye jødisk blod ble utgjøt. Dette tegnet viste seg og da jødene ble jaget ut av Jødeland i år 70. Men det mest kjente er dagen da Jesus ble korsfestet. Da forekom en solformørkelse og månen var også blod-farget. Dette tegn vil komme igjen før Herrens gjenkomst, jfr Agj 2,20:
"Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige." Nå fortalte astronomer oss at i 2014/15 ville fenomenet med rød måne kjent som Tetrad vise seg over Israel. Dette skjedde at blodrøde måner kom til syne ved påske og Løvhyttefesten i 2014 og det gjenta seg på samme tid i 2015. Dette er ingen vanlig hendelse og det har kun skjedd noen få ganger oppgjennom århundrene, og alltid når noe stort, tragisk eller spesielt skal finne sted i Jerusalem eller i det jødiske folks historie . Profeten Esekiel profeterer i kap 38, 1-6 om en angrepskrig :
"Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesjek og Tubal, og profeter imot ham! Du skal si: Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Mesjek og Tubal! Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg."
En kjent predikant sa : "Og jeg er glad for at Gud ikke besvarte våre bønner i begynnelsen av 70-tallet , at Jesus måtte komme tilbake. Hadde han gjort det, ville det ha vært mye folk som ville ha gått glipp av "opprykkelsen" og de ville ha måttet gått igjennom trengselsperioden. "

Tegn som viser seg på jorden i dag, er tegn som Bibelen har sagt skal skje og da betyr det at Herren Jesus kommer tilbake snart. Mange bibelforskere tror at alle profetier som må skje for at Jesus skal komme tilbake er oppfylt. En av de store profetiene var gjenfødelsen av nasjonen Israel i 1948. Er vi kommet ned til midnattstimen på Guds klokke? Jeg vet ikke når det kommer til å skje, men jeg vet at det er nærmere nå enn begynnelsen. Jeg tror at de tingene som er igjen , kan være oppfylt innen en kort tid. Dette er en spennende tid å leve i. Bibelens ord om endetiden snakker kraftfullt om problemer fremover med stormvarsler, krig, hungersnød etc, og spørsmålet til oss mennesker er: Er vi rede til å møte vår Gud? Stemmen til den milde gode hyrden Jesus sier til oss - "Kom"! En ny verden kommer med tiden, et Paradis som menneskeheten tapte i Edens hage vil bli gjenvunnet. Jesus Kristus kommer til å overvinne det onde og etablere hans perfekte styre over hele skaperverket. Men inntil da  ønsker Gud å gi alle en mulighet til å kjenne Jesus Kristus gjennom omvendelse og tro.

Uavhengig av hva samfunnet sier, vi er ved et veiskille, og det er dype moralske spørsmål på spill. Det er på tide å gå tilbake til den bibelske sannhet.


"Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye." Sal 32,8