"Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille." Matt 19, 4-6.

Jeg ser at Barne- Ungdoms og Familiedirektoratets hjemmeside har lansert begrepet "Regnbuefamilie". Deres definisjon på en

"regnbuefamilie" er som følger:

"Regnbuefamilie er en fellesbetegnelse for mange ulike familie-konstellasjoner med lesbiske, bifile og homofile foreldre. Det kan bety en familie der foreldrene er av samme kjønn, men også mer alternative familieformer, for eksempel der to lesbiske og to homofile menn har bestemt seg for å være foreldre sammen, to kvinner som deler omsorgen med barnets far, eller der to menn får barn med en kvinne og alle tre skal være omsorgspersoner for barnet."

- "En regnbuefamilie kan bestå av to mødre eller to fedre. Familier med foreldre som består av to personer av samme kjønn kalles ofte regnbue-familie. Samme ord og symbol benyttes i hele Skandinavia. Regnbueflagget har blitt symbolet på homofil frigjøring (gr. homo =
samme + fili = elske). Regnbuens mange farger har blitt et symbol på mangfold i kjønn og filer." (Klipp fra  Ung.no)

Samme direktorat difinerer "Medmor" og "Medfar" slik:

- "Når to kvinner får barn sammen, gjennom assistert befruktning eller privat sæd-donor, kan partneren som ikke føder barnet regnes som medmor fra fødselen av. For å bli medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap før fødselen. Medmor har samme juridiske rettigheter som fødemor."
- "Medfar har blitt et begrep på lik linje med medmor (se dette). Men juridisk sett finnes ikke en slik betegnelse, siden den mannlige partner til biologisk far ikke kan være far fra fødselen av. For at to menn skal bli fedre sammen må den ikke-biologiske faren stebarnsadoptere. Det er
slik to menn kan bli fedre gjennom surrogati."

"Lederen" i vår lokalavis skrev følgende forleden : "Kjønnsstyringen i kirken er besynderlig begrunnet i Bibelen og skriftsteder. Den seksuelle slagsiden er unødvendig, for det er mulig å velge og vrake i skriftsteder som forbyr det meste eller priser det neste. Troen blir derfor ofte tilpasset tidsalder, åndelig behov og stedlig politikk.
Skalldyr og reker for eksempel er neimat ifølge Bibelen. Den norske Kirke har ikke bannlyst Skalldyrfestivalen av den grunn. Den norske Kirke bør ha en ny runde på at spørsmål om seksualitet og legning skal få lov til å ha en så sentral plass i merkevaren deres."

Jeg kommer til å tenke på hva skaperen Gud sa om datidens og jeg tenker det samme om nåtidens tilstander:

"Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. 1 Mos 6,5-6

Men Noah fant nåde for Herrens øyne og han ble vår redningsmann og utfra Noah kommer menneskeheten etter vannflommen. Vannflommen tok ikke synden bort fra menneskene, men også her kom Guds nåde til menneskene, han sendte sin egen sønn Jesus til redning for oss. Han døde på Golgata kors for våre synder og Ordet sier at hvert menneske
som tar imot og tror på ham, skal få evig liv.
Jesus så nok menneskeheten i våre dager, da han sa :

"Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneske-sønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Luk 18,7-8.