"Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr." 2 Tim 4,2-4.

Paulus advarte sin medarbeider Timoteus at det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.

Er ikke vi kommet inn i denne tiden som Paulus snakket om til Timoteus? Bakeren i et kristent bakeri i Nord-Irland nektet å delta i homoseksuell propaganda ved å bake en kake til støtte for homoekteskap har nå blitt dømt til å betale bøter. Det var i mai ifjor at den kristne bakerikjeden Ashers i Belfast i Nord-Irland fikk en annerledes kakebestilling fra lobbyorganisasjonen QueerSpace, en lokal utgave av LLH. (Landsforeningen for lesbiske og homofile i Norge).

QueerSpace ville ha en kake bakt med et budskap dekorert på kaken om å støtte homoekteskap. Daniel McArthur, sjefen for familiebedriften, anså at kaken stred mot hans og hans foreldres kristne tro og nektet å bake en slik kake. QueerSpace henvendte seg da til det lokale likestillings- og diskrimineringsombudet, som krevde at bakeriet umiddelbart skulle bake kaken om man ikke ønsket å risikere en rettsprosess. Bakeriet nektet å gi etter for truslene og i mai falt dommen der domstolen mener at det er et tilfelle av «direkte diskriminering» å ikke delta i homoseksuell propaganda. Bakeriet må nå betale 500 pund (ca. 5.000 kroner) i bøter pluss saksomkostninger, skriver Daily Mail. Dommen falt mot bakeriet til tross for at homoekteskap er forbudt i Nord-Irland og at bakeriet ikke ville delta i en kampanje for å legalisere det. Det som var normalt før er nå det unormale.

Dommen fra Nord-Irland står i sterk kontrast fra en nylig hendelse i Sverige, der en svensk lege måtte ut med 75.000 kroner i erstatning til en pasient. Pasienten hadde kommet med sin ektefelle for en gastroskopisk undersøkelse. Problemet var bare at pasienten var kvinne og muslimsk. Og de hadde med seg en tolk. Når den svenske legen strakk ut hånden for å hilse, så nektet kvinnen å håndhilse tilbake. Legen fortsatte da møtet og fortsatte å prate med ekteparet. Men den muslimske mannen begynte å avbryte samtalen mellom legen, kvinnen og tolken på en aggressiv og truende måte. Legen valgte da å avbryte møtet og henviste ekteparet til en annen lege for videre behandling. Dette skulle vise seg å være skjebnesvangert, da ekteparet deretter gikk og anmeldte legen. I den påfølgende rettssaken fikk legen påpakning fra dommeren for kjønnsdiskriminering, fordi han hadde henvist det muslimske ekteparet til en kvinnelig lege. Retten mente også at legen ikke hadde klart å bevise sin uskyld godt nok for at han ikke hadde diskriminert kvinnen på grunn av hennes religion. Legen måtte ut med 75.000 kroner i erstatning til de krenkte muslimene, samt 50.000 kroner i saksomkostninger.

Jeg avslutter med sine Paulus ord i 2 Tim 3,1-5:

"Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige,uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra."