"Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Disiplene sa da til ham: Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg. Men han svarte: Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap, andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det; men det er også noen som selv har gjort seg uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld. Den som kan, la ham ta det til seg. " Matt 19, 9-12.

Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Kristi Ord. Disse ord er like sanne som de var første gang da Paulus skrev Romerbrevet. Men det som er tendensen i dag med forkynnelsen er det vi kan kalle for "populærkristendom". Det er ikke så ofte en hører i dagens forkynnelse at du må fødes på nytt eller å be om helbredelse for de syke. Men det som er økende i dag er å fokusere på det menneskelige prestasjonstroen, samt spesielle predikanter.
Da kommer vi oppi situasjoner, der ord som blir forkynt, ikke stemmer med Bibelens ord. Men ordene er laget av mennesker med autoritet og utdannelse i teologi og resultatet av forkynnelsen fører til forførelse. Når Jesus er midt iblant oss, da blir vi intet, men Jesus blir alt i alle.
Dagens drypp handler om ekteskapet,skilsmisse og disiplene konkluderte av Jesu ord, at det var bedre å ikke gifte seg om vilkårene for ekteskapet mellom mann og kvinne var så strenge. Jesus sa da til dem : "Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt."
Følgende sitat stod å lese i lokalavisen om å vie homofile, skrevet av sognepresten:

"Samtidig understrekes det at dette ikke er et frelses- spørsmål, og at det derfor heller ikke bør være kirkesplittende. Det betyr at vi burde klare å leve sammen i vår kirke selv om det vil finnes uenighet i dette, som i andre spørsmål.
Så langt jeg kan se, gir det bibelske materialet rom for å anerkjenne homofil kjærlighet. Jesus og hans møte med den som på en eller annen måte faller utenfor - det er for meg et tydelig språk om hvordan kirken skal møte den homofile. Bibelens ord om samliv gir rom for flere tolkninger, på samme måte som vi tolker andre skriftord i lys av tiden og kulturen de ble skrevet i. Det å tolke Bibelen ut ifra vår tid, det har mennesker gjort bestandig. Kirkens historie viser kontinuerlig forandring, av og til viser den tydelige oppbrudd, for evangeliets skyld."  Så langt sitat av sognepresten, men Jesus sa da vitterlig til kvinnen som ble tatt i hor:  Også jeg tilgir deg, gå bort og synd ikke mer.

Vi vet at det kun er frelse i navnet JESUS, men livet med Jesus må følges, slik som Jesus sier i misjonsbefalingen: "og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Matt 28,20. Jesus sa videre i Matt 15,19: "For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott." Matt 15,19
Jeg oppfatter frelsen i Jesus, som adgang til Guds rike. Så da er nok Kirken på ville veier i denne saken om vi legger 1 Kor 6,9-11 til grunn:

"Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd."

God helg!