"Jeg ber dere, brødre: Bli som jeg, for jeg er blitt som dere. Dere har ikke gjort meg urett. Dere vet jo hvordan det gikk til at jeg forkynte evangeliet for dere den første gangen. Det kom av at jeg var blitt syk. Men dere lot dere ikke friste av dette til å forakte eller avsky meg; dere tok imot meg som en engel fra Gud, ja, som Kristus Jesus selv. " Gal 4,12-14.

Om du gjennomgår hele Bibelen så finner du mange steder der personer var syke. Men det som slår meg er at mange av Guds menn kom og bad for de syke og de ble friske.
Så kom Jesus i det nye testamentet og da skjedde det en hel omveltning med de syke. For alle syke som kom til Jesus ble friske igjen, uten unntak, men Jesus ble aldri syk. Senere ga han fullmakt til disiplene, vi leser fra Markus evangeliet 16, 15-18: Og han sa til dem:

«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! Den som tror og blir døpt,skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.» 

Disiplene gikk ut og gjorde som Jesus sa,de helbredet de syke som kom til dem eller som de møtte på sin vei. Men i dagens drypp omtales et tilfelle der Paulus var blitt syk, men hvor galaterne tok seg av ham uten å forakte eller avsky ham for det. En annen gang skriver Paulus om en av sine medhjelpere:

"Jeg har også funnet det nødvendig å sende Epafroditus tilbake til dere. Han er min bror, min medarbeider og stridskamerat, den utsending dere sendte for å hjelpe meg med det jeg trengte. Han lengtet etter dere alle sammen og var urolig fordi dere hadde hørt at han var blitt syk. Han var også virkelig syk, døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, ja, også over meg,så jeg ikke skulle få sorg på sorg." Filliperne 2,25-27.

Paulus omtaler også sin kjære medarbeider Timoteus med følgende ord: "Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og fordi du så ofte er syk." 1 Tim 5,23

Det som slår meg er ordene Jesus sa til jødene på sitt hjemsted :

Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: Lege, leg deg selv! Dere vil si: Vi har hørt om alt du har gjort i Kapernaum; gjør det samme her på ditt hjemsted!» Luk 4,23 eller Matteus 25,42-43: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. For han sa at han var Guds Sønn.»

Mange trofaste menn og kvinner som er i Herrens tjeneste blir rammet av sykdom og da tenker en : Hvorfor tillot Herren sykdom i deres liv? Særlig når du leser ordene i 1 Peters brev 2,24: "Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom." Guds veier er uransakelig, men det svaret som jeg har funnet for Guds tjenere er Jobs historie:

Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren; blant dem var også Satan. «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg har streifet omkring på jorden,» svarte Satan. Da sa Herren til ham: «La du merke til min tjener Job? Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt. Fremdeles er han like from. Uten grunn har du egget meg til å føre ham i ulykke.» Men Satan svarte: «Hud for hud! En mann gir jo gjerne alt han eier for sitt liv. Men rekk bare hånden ut og rør ved hans ben og kjøtt, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet.»  Da sa Herren til Satan: «Han er i din makt. Spar bare livet hans!» Job 2,1-6.

Satan slo ham med sykdom, men Job kom seirende ut for han ydmyket seg for Herren.