"Men dere, brødre: Bli ikke trette av å gjøre det som er rett." 2 Tess 3,13

Paulus sier i starten av denne teksten følgende :

"Vi pålegger dere, brødre, i Herren Jesu Kristi navn å trekke dere tilbake fra enhver bror som fører et uordentlig liv og ikke retter seg etter den overlevering som dere mottok fra oss. Dere vet selv hvordan dere må leve for å ha oss til forbilde. For vi førte ikke et uordentlig liv hos dere,og heller ikke fikk vi maten hos noen uten å betale. Vi arbeidet natt og dag, vi strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere. Vi har nok full rett til underhold, men vi ville gi dere et eksempel, så dere kunne gå i vårt fotspor. For vi gav dere dette påbud da vi var hos dere: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Vi hører nemlig at noen hos dere fører et uordentlig liv, de passer ikke sitt arbeid, men driver med unyttige ting. Slike brødre pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i stillhet og tjene sitt eget brød." vers 6-12.

Paulus henviser seg til de kristne mannfolka i menigheten i Tessalonika og pålegger dem å trekke seg tilbake fra enhver bror som fører et uordentlig liv og ikke retter seg etter den overlevering som dere mottok fra oss. Hva om Paulus sine ord rettes imot dem som nå har godtatt vigsling av homofile etc? Fasiten hans er å trekke seg tilbake fra dem som ikke retter seg etter den overlevering som skriftene i Bibelen gir.

Paulus er heller ikke nådig i de tilfellene hvor folk ikke vil jobbe, men som fører et uordentlig liv og jobben passer de ikke.

"Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise."

For å vite hva er rett og galt i det daglige livet i Norge, så trenger du en opplæring innen vårt lovverk. Få er det som i dag kan greie å vite hva. Vi har lover og forskrifter, regler og bud som vil gjøre en vanlig mann og kvinne totalt forvirret i hodet. Men er du født på nytt i Jesus Kristus , så vil du lære å leve livet utfra Guds bud og forskrifter. Disse kan komme i konflikt med landets lover, men da må vi vite at Guds ord går foran alt. Gud er Gud.

Avslutter jeg med begynnelsen så er min oppfordring til alle som leser :

"Bli ikke trette av å gjøre det som er rett."