"Så sier Herren, Allhærs Gud: Enda en gang skal det skje at folkeslag, ja, folk fra store byer kommer,og folket i den ene byen skal gå til den andre og si: «Kom, la oss gå og be Herren om nåde, la oss søke Herren, Allhærs Gud! Også jeg vil gå med.» 22 Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren, Allhærs Gud, i Jerusalem, og be Herren om nåde. 23 Så sier Herren, Allhærs Gud: I de dager skal ti menn av alle tungemål og folk gripe fatt i kappefliken til én jødisk mann og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere." Sakarja 8, 20-23.
   
Den Gud som verden i dag ikke vil høre om, sier oss hva som en gang skal for jødene. Det skal skje i Jerusalem.
Utfra dagens opplevelser med omgangen av Israel, så må Gud satt av en mektig sluttplan for sitt skaperbilde her i universet.
Ja, jeg vet at mange også i tidligere tider søkte opp til Jerusalem for å søke Gud. Du husker dronningen av Saba som kom med et mektig følge til kong Salomo.
Hun hadde hørt om Salomo sin visdom, som Gud hadde gitt ham. Nå ville hun mer enn høre fra andre, nå ville hun se mannen selv og høre hans visdom og etterpå sa hun følgende:

«Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom! Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom hit og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten; du er både visere og rikere enn jeg har hørt. Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse tjenerne dine, som alltid får stå hos deg og lytte til din visdom! Lovet være Herren din Gud, som hadde slik godvilje for deg at han satte deg på Israels trone. Fordi Herren alltid har Israel kjær, har han gjort deg til konge, for at du skal fremme rett og rettferd.» 1 Kong 10,6-9.

I dag lyder verdens røst mot Israel : "Boikott,boikott!" Hva svarer Israel: "Er det noe vi kan hjelpe dere med?" Ved ulykker i verden er Israel der med en hjelpende hånd. Så da er det varmende ord og lese hva som Gud sier vil skje i framtiden : «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere."

Enda en gang skal det skje at folkeslag, ja, folk fra store byer kommer,og folket i den ene byen skal gå til den andre og si: «Kom, la oss gå og be Herren om nåde, la oss søke Herren, Allhærs Gud! Også jeg vil gå med.»

Tenk om folkene i verden allerede i dag ville si disse ord : Jesus er svaret på våre problemer! Han er verdens frelser!

God helg!