"Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det. Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelsen, mine kjære! Jeg taler til dere som til forstandige mennesker." 1 Kor 10,13-15

En evangelist skrev følgende: " Du er sikkert som jeg at en eller annen gang i livet har du blitt trykket opp i et hjørne,...Finnes det et problem, har han skapt en løsning. For hvert spørsmål finnes et svar, og finnes det en oppoverbakke må det finnes en nedoverbakke! Du kan ikke skape oppoverbakke uten samtidig å skape en nedoverbakke...Finnes det en fengselscelle, finnes det en dør ut av fengselet."

"– Dersom jeg hadde fortsatt på livets motorvei i 120 kilometer i timen, er jeg redd for at det hadde endt med at jeg ble en frafallen," sier Claus L. Munk om det som skjedde i hans liv i et intervjuv med Dagen.
"– Jeg fikk flere penger mellom hendene, og disse bestemte stadig mer i mitt liv. Når du først begynner å få litt penger på konto, så har du veldig omsorg for disse midlene. Jeg spekulerte dessuten i aksjer, og ble fanget i denne spenningen. Problemet var at dette fikk så mye fokus i mine tanker at det ble en avgud.
– Er det synd å være rik? spør Dagen.
– Nei, det er ikke synd i seg selv å være rik. Men det er farlig og innebærer store fristelser. Vi leser i Salomos Ordspråk 30 om en som heter Agur, som ber en bønn som vi trenger å be i dag: «Gi meg ikke armod, og heller ikke rikdom! La meg ete mitt tilmålte brød. For at jeg ikke skal fornekte deg når jeg blir mett, og si: Hvem er Herren?».
Folk langt inn i kristen sammenheng bruker mange penger på for eksempel å spille Lotto. Da ligger fristelser rett rundt svingen," formaner Claus L. Munk.

- Den amerikanske evangelisten James Robinson sa en gang om seg selv,at han på 80-tallet begynte å spille golf. Etterhvert opptok dette han så enormt at han til slutt bare tenkte golf, og dermed fikk for liten tid til å betjene evangelistkallet. Han fant ut at han hadde kun én ting å gjøre dersom han skulle fortsette i sitt kall: Slutte med alt som het golf. Noe han også gjorde og det reddet hans kristne liv.

Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelsen, mine kjære! Jeg taler til dere som til forstandige mennesker." sier Paulus,og Gud som gjør både fristelsen og utgangen på den slik at vi kan klare det.

"Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen.Fil 4,19-20