"Når jeg er redd, vil jeg stole på deg,med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg?" Salme 56,4-5

En av mine mottakere av dryppene sendte meg følgende :

"Guds ord gir oss så mye visdom også på det økonomiske område. Da Jødene opplevde utgangen av Egypt opplevde de mange under på veien til Løfteslandet.
De fikk manna hver dag, bare så mye de trengte for hver dag. De kunne ikke samle mere enn de trengte for da ble det ødelagt. Men det stoppet ikke der, for Gud sa at når de kom inn i Løfteslandet skulle de oppleve større velsignelse av Melk og Honning. De fleste troende har vært fornøyd med bare nok, det er ikke Guds beste Han vil at vi skal ha rikelig så vi kan så inn i Hans rike og gi til alt Guds verk. Fattigdom er en forbannelse, likesom sykdom er det.

Da Jesus hang på korset og gav sitt liv, så kjøpte Han oss fri fra synd, sykdom og fattigdom. Han ser hvem Han kan velsigne uten at vi blir stolte.
Det er vondt å høre på kristen TV om all den pengepraten, det gir verden et feil bilde av en allmektig Gud, som sier Jeg er rik nok og alle kilder og ressurser i Norge tilhører Meg og Jeg gir dem til dem som er gode forvaltere. Abrahams velsignelse taler sterkt også om Guds vilje for oss som tror."

"Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på Herrens, din Guds røst: Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken! Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe, det som fødes av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe! Velsignet være din kurv og ditt deigtrau! Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang! Herren skal la dine fiender som reiser seg mot deg, ligge under for deg. På én vei skal de dra ut mot deg, og på sju veier skal de flykte for deg. Herren skal befale velsignelsen å være hos deg i dine lagerhus og følge deg i alt det du tar deg fore. Han skal velsigne deg i det landet Herren din Gud gir deg. Herren skal gjøre deg til et hellig folk for seg, som han har lovt deg med ed, såfremt du tar vare på Herrens, din Guds bud og vandrer på hans veier. Og alle folk på jorden skal se at du er kalt med Herrens navn, og de skal frykte deg. Herren skal gi deg overflod av alt som godt er, både av ditt livs frukt og av frukten av ditt kveg og av frukten av din jord i det landet som Herren med ed lovte dine fedre å gi deg. Herren skal lukke opp for deg sitt rike skattkammer, himmelen, og gi ditt land regn i rette tid, og han skal velsigne alt dine henders arbeid. Du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av noen. Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå og aldri ligge under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byr deg å ta vare på og holde, og såfremt du ikke viker av fra noen av de ordene jeg legger fram for dere i dag, verken til høyre eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem." (‭5 Mosebok‬ ‭28‬:‭1-14‬ NB)

Jeg vil avslutte med ordene i 1 Krøn 16,31-36 som sier :

"Himmelen skal glede seg, jorden skal juble; de skal fortelle blant folkene: Herren er konge. Havet og alt som er i det, skal bruse.Marken og alt det den bærer, skal juble,trærne i skogen skal rope av fryd. De skal rope for Herren,som kommer for å dømme jorden.Pris Herren, for han er god,hans miskunn varer til evig tid! Frels oss, vår frelsende Gud, skal de si. Før oss sammen og berg oss fra folkeslagene,så vi kan prise ditt hellige navn og sette vår ære i å lovsynge deg. Lovet være Herren, Israels Gud,fra evighet til evighet! Og hele folket sa «amen» og priste Herren."