"Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.» 1 Mos 2,18.

På den tid Herren Gud skapte jorden og himmelen,  fantes det ikke en busk på jorden, og ennå hadde ikke et grønt strå grodd fram. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den.  Men en kilde sprang fram av jorden og vannet hele marken.  Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning. Så plantet Herren Gud en hage i Eden, et sted i øst. Der i Edens hage satte han mannen han hadde formet.  Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, de var herlige å se på og gode å spise av, og midt i hagen vokste to spesielle trær . Det ene var Livets tre og det andre treet ga kunnskap om godt og ondt. Det var fra dette treet Eva senere spiste av frukten og ga den så til mannen Adam. Fra den dagen ble deres opphold i Edens hage ute, for Gud fryktet at de vil spise av Livets tre og leve for evig.

Alt dette skjedde før Gud Herren  tok jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen, og han førte dem til mannen for han ville se hva han ville kalle dem. For det navnet mannen gav hver levende skapning, det navnet skulle den ha.  Så satte mannen navn på alt feet, alle fuglene under himmelen og alle ville dyr i marken. Men for seg selv fant mannen ingen hjelper som var hans like. Her kommer dagens drypp inn , nemlig at Herren Gud så at det var ikke godt for mannen å være alene i livet og derfor ville Herren Gud gi ham en hjelper som er hans like.

Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham. Da sa mannen : «Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.» Derfor bestemte Herren Gud at skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Dette er Guds vilje og  gjelder også idag .  Både mannen og hans hustru  gikk nakne, men de skammet seg ikke. (1 Mos 2,18-25) Hvorfor skammet de seg ikke? Det var fordi de var rene og uten synd, for synden var ennå ikke kommet inn i livet deres , de bodde i Edens hage hvor Livets tre og Kunnskapstreet på godt og ondt var plantet .

Før Herren Gud skapte kvinnen satte han mannen i Edens hage til å dyrke og passe hagen. Men Herren Gud gav mannen dette påbud:

«Du kan spise av alle trærne i hagen. Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»

Vi som lever idag vet at Adam og Eva spiste av Kunnskapstreet og synd og død kom inn i menneskene. Dette var den første forurensning som skjedde på jorden både av åndelig og verdslig art, siden har menneskene bare øket på med denne  forurensning.  Global gjenopprettelse av jorden er idag "in"hos politikerne, men Jesus kom og gjenopprettet den åndelige  forurensningen, han døde på Golgata kors og tok vår synd på seg. Så den som er i Jesus Kristus har fått en Edens tilstand i sitt liv, de er skal leve i evighet, slik Jesus Kristus lever idag. Så nå vet du og jeg hva vi har i vente: Evigheten for dem som har tatt imot Jesus som sin frelser, fortapelsen for dem som ikke vil ha Jesus med på laget. Så enkelt og så vanskelig, sier mange til disse to valgmulighetene.

"Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor Storelven, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren. " Josva 24,15