"Dine ord gir lys når de åpner seg, de gir uerfarne innsikt." Sal 119,130

Når jeg sitter og skriver dette dryppet, så ser jeg på to levende lys. Hva må til for å få lysene til å lyse?  Jo, veiken må tennes med ild, skal det komme lys.
Hva sier dette oss som troende? Jo, at vi må være lys som er brennende for Jesus Kristus. Mange er det som er blitt frelst og har med iver vitnet om sin omvendelse til alle de treffer på. Reaksjonene er blandet fra de som hører budskapet fra de nyfrelste, men mange undrer seg over den glede og frimodighet som ommgir dem.
Så lenge lyset brenner vil det gi lys rundt seg i en viss avstand utover, men så begynner veiken å få mangel på "brennstoff" og sakte men sikkert dør lyset ut.

Mange nyfrelste har opplevet dette at etter en stund ble iveren for å vitne om Jesus borte, det var mangel på "bredsel" eller kraft som vi kaller det. Da må en ha nytt påfyll, skal lyset fortsatt brenne i oss kristne. Kraften som gir oss påfyll er Ordet opplyst av Den Hellige Ånd. Vi må aldri glemme den daglige påfyllingen
av Ordet, for da er veien ikke lang til å bli "utbrent". Lyskilden i oss må ha påfyll av brendsel, og Den Hellige Ånd er klar til å hjelpe oss med å få ny kraft.

- Vi går imot en ny mørketid på vår klodehalvdel, en tid som mange sliter med. Men om vi tar til oss av det levende vann, Ordet, så vil vi oppdage at gleden kommer opp i våre hjerter og lyset skinner igjen ut til våre omgivelser.

"Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!" Fil 4,4