"Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere." Matt 5,11-12.

 

Leste om en hinduer som ble syk og som la ut alle pengene familien hadde på heksedoktorer etc, men intet hjalp mannen. Til slutt fant han løsningen på alle tankene han hadde hatt om religioner. I Koranen fant han en setning om Messias, at først når han kom til jorden ville det bli fred.Senere ble han kjent med en kristen mann, da han arbeidet et sted i utlandet. Men litt senere ble mannen syk igjen; smerter i hele kroppen og tretthet. Han kunne til slutt ikke gå. Han ble tatt med til en klinikk, hvor det var en kristen filippinsk lege. Denne legen sa: "Du har ingen fysisk sykdom, men kanskje du har problemer på hjemmebane." Legen samlet noen flere troende, og denne gruppen på sju mennesker satte i gang å be for ham. De fikk da klarhet i at det var et åndelig angrep igangsatt gjennom familiemedlemmer hjemme i Nepal. De hadde ofret til hindugudene for å få mannen til å forlate kristentroen. Da han ringte hjem, fikk han klar beskjed: "Vil du komme hjem hit, må du vende tilbake til hinduismen. Vil du holde fast på denne Jesus, kan du bare bli der".

Mannen ble frisk, og hjem dro han . Han forteller at kona hans samlet alle hinduprestene i huset deres, og de satte i gang med alle slags ofringer og ritualer for å få ham til å vende tilbake til sin gamle religion. De prøvde med tvang å putte på ham hinduistiske velsignelser, og kona fylte hjemmet med avgudsbilder. Hun inviterte også høytstående hinduer inn i huset for at de skulle kritisere mannen hennes offentlig.

Etter en tid fikk kona hans se en visjon. Hun så en hvitkledd person som sa til henne: "Du forakter mannen din, men han tilber den sanne Gud." Hun ble med ham til kirka én gang, men selv etter dette fortsatte hun å forfølge ham. Mange ganger gjemmer hun Bibelen hans, og ofte er der revet ut og brent sider av den. I den kirken mannen går til er det bare lavkastefolk, så hun som er høykastehindu vil ikke blande seg med dem.

Når mannen er ferdig på skolen han går på,drar han hjem for å gjøre hva enn Herren kaller ham til. Det er ingen andre kristne der utenom hans tre sønner på 9, 11 og 14 år – de følger alle sin far i hans tro. Kona vil noen ganger ikke koke mat for dem, for å presse dem til å være hinduer. Ofte har hun straffet og slått barna for å tvinge dem til å forlate Kristus, men de tre barna står fast. Mannen vet hva han vil:

 

"Jeg skal hjem og plante en høykastemenighet i landsbyen vår. Om jeg lever, så lever jeg for Herren, og om jeg dør, så dør jeg for Herren".

Dette er dagens virkelighet for mange troende kristne, og vi som enda kan velge selv om vi vil tro på Jesus, forstår ikke alltid de som opplever å bli forfulgt av sin egen familie fordi de tror på Jesus som frelseren sin.

 

"Deretter sa Jesus til disiplene: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det." Matt 16,24-25.