"Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt, la meg aldri bli til skamme!" Salme 71

Mange mennesker som er rette kristne går tynget av bekymringer eller vanskeligheter som om det ikke var hjelp å få for dem. For dem ser det ut at Gud har forlatt dem, de øyner ingen hjelp, de er forlatt med sine plager og vanskeligheter.

"Er min hånd for kort til å fri dere ut, har jeg ikke kraft til å frelse?" Jes 50, 2b.

Sier du til dem som er bekymret og rådville : Tror dere ikke Gud er mektig og trofast til å hjelpe dere ut av "bekymringensdal"? Da kommer svaret :" Jo, det tror vi , men får vår del ser det slik ut at vi ikke kan bli hjulpet av Gud eller mennesker. "

"Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? " Luk 18,7

Vi kan vel møte på denne bekymringenes ånd noen å enhver, men da må en huske på at ingen ting er for vanskelig for Gud, han både vil og kan komme oss til hjelp i alle situasjoner.
Det er da en må rette blikket opp imot himmelen og prise Herren for hans godhet og storhet imot oss mennesker. En kristen behøver ikke å være ulykkelig, for du vet at Jesus sier det så klart til oss :

" Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.  Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler.  For mitt åk er godt, og min byrde lett.» Matt 11,28-30.

Har du og jeg en bønn om at vi skal klare å høre Åndens stemme enda bedre, for tror du ikke Gud har mye bra å si til oss! La oss avslutte med en sang som peker på vår hengivenhet til vår frelser og herre, Jesus Kristus.

1.Alt for Jesu fot jeg legger,
alt hva her jeg kaller mitt.
Jeg vil elske, jeg vil tro Ham,
følge Ham for hvert et skritt.

Kor:
- Jeg vil gi deg alt,
jeg vil gi deg alt.
Du skal råde, kjære Frelser,
jeg vil gi deg alt.

2.Alt for Jesu fot jeg legger,
gjør meg, Frelser, helt til din.
La meg høre Åndens stemme,
la meg kjenne du er min.

3.Alt for Jesu fot jeg legger,
ja, jeg gir meg selv til deg.
Fyll meg med din kraft og nåde,
med din fred velsign du meg.

God helg !