"Da nå Peter fikk se ham, sa han til Jesus: «Herre, hva skal så skje med ham?» "Jesus svarte: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!» Joh 21, 21-22.

Jesus tok seg ut tolv disipler til å følge ham rundt i hans ferd i Israel. Noen av de tolv disiplene hører vi mer fra enn de andre. Blant disse var  Peter, Johannes og Jakob. De fikk være med Jesus opp på fjellet, når Moses og Elias kom og snakket med Jesus. Peter ble helt slått ut ved synet, men greidde å stable seg på bena igjen og sa da til Jesus :

"Herre! det er godt at vi er her; vil du, så skal jeg gjøre tre boliger her, en til dig og en til Moses og en til Elias." Matt 17,4

Peter visste ikke helt hva han sa, men det bare datt ut av munnen på ham. Peter var den disipel som likte å være i aksjon i Jesu nærhet. Da Jesus vasket føttene til sine disipler, sa Peter til Jesus:

«Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» «Aldri skal du vaske mine føtter,» sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har vi ikke lenger noe sammen,» svarte Jesus.  Da sier Peter: «Herre, vask ikke bare føttene, men også hendene og hodet!» Jesus svarte: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene....» Joh 13, 6-10.

Å være en frontfigur i Guds hær, slik som Peter ville være, fører med seg prøvelser og opplevelser. I dagens samfunn har vi mange frontfigurer som leder Guds folk.
Noen er apostler, noen er pastorer,prester, andre er evangelister, noen er sangere og noen driver med helbredelsetjeneste.
Mange av de som blir godt kjent i vårt land og i verden har alle møtt på utfordringer for å være med i teten i Guds hær. Noen har fått en "pang start" i sin tjeneste, som ofte medfører menneskelige svakheter etter en stund. For der Gud lar det skje under og mirakler, der samles folk seg rundt dem. Noen "forguder" disse gudsmenn og kvinner og legger seg etter dem overalt hvor de reiser.

Svakheten for predikanter eller pastorer m.fl. er å falle i fristelser for kvinner eller menn, og da "våkner" verden opp fra sin likegyldighet om Guds rike. Tenk en pastor, prest eller en evangelist kan bli tatt i hor. Det skaper bølger og Guds rike blir stillet i vanry, men dette har Johannes sagt følgende om :

"Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige." Joh 1 brev 2,1.

Hva da med oss hverdagskristne? Er vi der hvor Jesus vil ha oss? Møter du noen i hverdagen som vil høre om Jesus, vår frelser, eller møter du bare taushet? Alle vi som har tatt imot Jesus som vår frelser, skulle hatt en trang i vårt hjerte til å vitne om Jesus som frelseren. Men Jesus sa at foruten ham kunne vi intet gjøre. Derfor har vi fått Den Hellige Ånd i våre hjerter, som vil veilede oss gjennom dagene. Han vet hvor vi skal gå og hvem vi møter i løpet av dagen. For vi går i ferdiglagte gjerninger, som Gud har lagt ferdig for oss til å vandre i.

Drivkraften bak all vekkelse i Guds rike er bønn. Foruten den troendes bønn blir det ingen vekkelse. Bønn er kraften som baner veien, slik at mennesker kommer i syndenød. De må bare bli frelst. P.t. foregår en bønnetjeneste i hele vårt land, hvor alle mennesker i Norge blir bedt for ved navn. Derfor trenger vi å be særskilt for disse som står i fronten for aksjonen, at Gud må bevare dem .

Det er høst, sauene sankes ned fra fjellene til sine eiere. For oss kristne er det også høst, vi må sanke inn folket før "vinteren" kommer.

"Kornhøsten er forbi, frukthøsten er til ende, men vi er ikke frelst." Jerm 8,20.