"Det var jeg som formet jorden og skapte mennesker der. Jeg spente ut himmelen med mine hender og gav påbud til hele dens hær.  Jes 45,12.

Vi som er kristne, dvs vi er født på ny og lever våre liv i Jesus Kristus, vi tror at at Gud er skaperen av alt i vår virkelighet: Hele universet, livet og livets mangfoldighet. Som følge av at Gud er skaperen av alt , så tilsier det at Gud er tilstede i vår verden også i dag. Han har kjennskap og vet om alt som skjer på denne jord. Når vi  folder våre hender og ber til ham , så har vi en visshet i våre hjerter om at Gud hører hva vi ber om. Hvordan kan Gud snakke med oss ? Jo, i drømmer, i syner og gjennom sitt Ord og i vår tid mener en også at Gud  har kommunisert med mennesket  gjennom  vår DNA (forkorting for deoksyribonukleinsyre) et arvestoff (i kjernen) i cellene som kontrollerer prosessene i alle levende organismer).
Kjell J. Tveter, professor emeritus , skrev i Dagen 6.10.15 følgende:

"Forskning har vist at det biologiske liv inneholder et språk lokalisert til DNA. Språk er informasjon. DNA er livets informasjonssentral. Liv er ikke mulig uten DNAs informasjon. Denne informasjon er nødvendig for livets opprinnelse, og for livets opprettholdelse. DNAs informasjon inneholder blant annet alle oppskrifter for de substanser livet trenger. I tillegg danner DNAs informasjon et nettverk av informasjon som styrer, regulerer og kontrollerer alle livets funksjoner. Uten slik kontroll – biokybernetikk – ville livet ikke kunne eksistere. Sivil luftfart er helt avhengig av informasjon fra en kontrollstasjon. På samme måte er livet helt avhengig av informasjon. Menneskets språk er unikt. Det finnes ikke noe som likner i dyreverden. Man har ikke funnet noe samfunn som ikke har språk som kommunikasjonsmiddel. Språk er en forutsetning for tenkning, og for å kommunisere tanker og informasjon."

Han skriver videre at den vestlige verden avkristnes i et akselererende tempo,og den viktigste grunnen for det er, så langt han kan forstå, at Bibelen ikke lenger betraktes som Guds inspirerte ord. Har vi en rett forståelse av Guds vesen, så burde det ikke være så vanskelig å regne med at en allmektig Gud både kan og ønsker å kommunisere med mennesket – hans ypperste skapning. Tveter forklarer at sjimpanser og aper har en helt annen anatomi enn mennesket når det gjelder strupe og stemmebånd og at man i lang tid har forgjeves forsøkt å få sjimpanser til å snakke.

"Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,månen og stjernene som du har satt der,hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,et menneskebarn, siden du tar deg av det?" Sal 8,4-5.