"På sin vei til Jerusalem drog han omkring fra by til by og fra landsby til landsby og lærte folket. Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. " Luk 13,22-24.

En dag fikk jeg et spørsmål : " Hvem kommer til himmelen og hvem kommer til helvete?  Eller er alle de som tror på Jesus frelst? F.eks. katolikkene er de frelst? Lutherarnene?Adventistene?
Om en sier han tror på Jesus og bekjenner det ut til andre, men livet han lever er ikke det vi regner for en kristen. Eller om nå alle som tror og bekjenner Jesus som sin herre i livet, regnes som kristne, hvorfor har vi da så mange kirkesamfunn i verden? Hva mener du om disse spørsmålene?

- Jeg måtte sukke opp til Gud , hva skulle jeg svare?
- Hva står skrevet i Bibelen, tenkte jeg. Jo, sier jeg til spørsmålstilleren, Paulus sier i Rom 10,9-12:

- " For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst."

På Jesu tid var det kun jødene som hørte til Guds menighet, og Jesus kom kun til dem for å frelse dem. Det var en av dem som spurte Jesus i dagens drypp:
- "Herre, er det få som blir frelst?" - "Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det," sa Jesus til ham. Videre sa han følgende til jødene:

"Når husbonden først har reist seg og lukket døren, og dere står utenfor og banker på og sier: «Herre, lukk opp for oss!» da skal han svare: «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» Da vil dere si: «Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.» Men han skal svare: «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett.» Da skal dere gråte og skjære tenner, for dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Noen av de siste skal da bli de første, og noen av de første skal bli de siste." (Vers 25-30.)

Paulus siterer fra Skriften: "Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst."

En som fikk et syn hvor Jesus viste ham en fengselbygning, der katolikkene hadde den største fløyen, mens lutheranerene hadde den andre fløyen. Innenfor samme område befant seg så alle andre sekter og menigheter i verden. Mannen som fikk synet spurte Jesus om hvor menigheten var og da sa han følgende:

- " SER DU ALLE DISSE MENNESKEFLOKKER, INNELUKKET I DERES SNEVRE PARTIGÅRDER.  DE ER KOMMET UT FRA DEN STORE FENGSELSBYGNINGEN OG BEFINNER SEG VIRKELIG UNDER EN ÅPEN HIMMEL, OG DOG LEVER DE STADIG SOM FANGER I DISSE GÅRDENE, FOR DE VIL HOLDE FAST VED DET MENNESKELIGE LÆRDOMSVÆR SOM ER IMOT MITT LEVENDE OG BLIVENDE ORD.  JEG LAR ALLE MINE TROFASTE VITNER, TJENERE OG TJENERINNER, SOM JEG HAR BESEGLET MED MIN ÅND, HØYLYDT FORKYNNE NÅDETIDENS AVSLUTTENDE BUDSKAP TIL MITT FOLK."

Salme 25,3-5 sier: "Ja, ingen av dem som bier på dig, skal bli til skamme; de skal bli til skamme som er troløse uten årsak. Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier! Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen."