"Hvem gir deg rang framfor andre? Hva har du som du ikke har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du, som om du ikke hadde fått det? "  1 Kor 4,7

Paulus sier til korinterne utfra dagens drypp : "Brødre, nå har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel, for at dere kan lære ikke å gå ut over det som er skrevet, så ingen blir hovmodig og tar parti for den ene mot den andre.... Men dere er allerede mette! Dere er alt blitt rike, ja, dere er alt blitt konger. Vi er det ikke. Jeg skulle ønske at dere alt var konger, så vi kunne herske sammen med dere!"

Visste du at det går an å være mett, men samtidig så er du skrubbsulten? Ja, for noen av oss kristne er daglig mettet med føde for kroppen vår, den maser og er ganske snar til å si ifra at nå må "jeg" ha mat og drikke. Kroppen greier ikke å fungere ordentlig om den ikke blir tilfredsstillet med mat og drikke, uteblir mattilførslen, så begynner kroppen å tærer på seg selv. Den spiser av sin egen kropp, helt til den ikke makter mer, da faller den sammen og dør.

Men så har vi Ånden som bor i kroppen, samtidig med sjelen. Du kan være overforet med mat for kroppen, mens ånden din ikke får tilført noen næring i det hele tatt.
Hva skjer da med ånden? Den dør stille hen, livet med Jesus er borte. Du husker den dagen da du ble "født på ny", da Jesus flyttet inn i din kropp med sin Ånd.
Da var du ivrig etter å få mer mat av Jesus, det var det Ånden som sørget for, og du ble oppbygget i den Hellige Ånds virkemåte. Han kom deg til hjelp, når du følte deg utslått og du sukket til Jesus om å bli fyllt med ånd og kraft. Maten fikk du ved å lese Ordet og du fikk i overflod, slik at du ble i stand til mate andre mennesker også. Ordet virker mektig i deg, uansett omstendigheter, hva du føler eller ser, så virker Ordet mektig i deg.

Paulus sier til de kroppslig mettete korinterene at han skulle ønsket at de alt var konger, slik at Paulus og hans medarbeidere kunne herske sammen med dem.
For korinterne var alt mette, de var blitt rike, ja, de var som konger, noe Paulus med sine ikke kunne si et amen til. Er vi blant dem som er sultne på åndelig føde?
Da må en starte på nytt og be Jesus om å fylle vårt åndelige behov, slik at vi kjenner at vi har livet i Jesus i våre hjerter. Vi må få gløden tilbake som vi fikk første gangen vi møtte Guds kjærlighet, den dagen Jesus fikk plass i våre hjerter.


"Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. For det helliges ved Guds ord og bønn. Når du gjør dette klart for våre søsken, er du en god Kristi Jesu tjener som får næring fra troens ord og den gode lære som du har fulgt. Men vis fra deg de ugudelige mytene, som bare er tomt snakk. Øv deg heller i gudsfrykt. For kroppslig øving er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte både for dette livet og for det som kommer. Dette er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, det er derfor vi strir og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende."1 Tim 4,4-10.