"Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium.  Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!  Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!" Gal 1,6-9.

Nylig kunne jeg lese følgende: "En ny form for kristentro har sett dagens lys. Gud er ikke sentrum i denne troen. Mennesket er sentrum. Den nye troen taler om Gud, men denne gud er til for menneskets skyld. Gud er ikke lenger Gud om alle mann var døde. Gud er ikke lenger Gud. Gud er redusert til en gud som lever på menneskenes premisser. Gud i denne troen er nådig. Men ikke nådig slik Bibelen taler om. Guds nåde i Bibelen har med syndenes forlatelse å gjøre. At Gud lar nåde gå for rett for Jesu skyld. Gud viser nåde mot den som bekjenner sin synd og vender om. Nåde i denne nye troen betyr at gud er snill mot synderen og har forståelse for hans feil og mangler. Vi mennesker har mer enn nok å stri med, om vi ikke også skal stå ansvarlig for synd. Ordet «synd» må ikke lenger nevnes."

Jeg hørte en mann en gang som sa at han kunne ikke like ordet "kristendom". Ordet som han ikke likte var "dom". En dom er en rettslig avgjørelse som treffes av en domstol. Dom brukes også om katedral eller annen større kirkebygning.

Jesus sa selv noe om hvem som dømmer :

"Den som hører mine ord og ikke tar vare på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ord jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag. For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. Og jeg vet at det han vil med sin befaling, er evig liv. Det jeg taler, taler jeg slik Faderen har sagt meg." Joh 12,47-50.

Apostelen Peter forkynte evangeliet for sitt folk og sa bl.a. : "Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, har Gud gjort både til Herre og Messias. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave." Apg 2,36-38.

Dette er evangeliet også i dag, men er det dette evangeliet vi hører i kirkene våre? Er det kirkens oppgave «å gi folk aksept for det livet de lever».

Jesus sa til en i "kirkerådet" på den tiden iflg Joh 3,3 : Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» 
Så vil en se Guds rike, så må en fødes på nytt. Da sier du kanskje som mannen sa til Jesus: «Hvordan kan en som er gammel, bli født?»... «han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født?» Jesus visste nok også at det ikke gikk, men han svarte mannen:

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.»

Så da skulle jo svaret være enkelt om hvordan en kan bli en kristen og således få komme til himmelen, hvor vår frelser Jesus er i dag.

"Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket." Matt 18.3.