"Og sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen. Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen.  Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere." Joh 14,12-17.

Hva skjer når Herren taler til oss ved Den Hellige Ånd? En broder skrev til meg noen tanker om dette spørsmålet, som jeg fant oppbyggende.

Vi har mange ganger bedt om noe som vi allerede har fått. Herren sier ikke at vi skal be slik, men vi skal tale til det og det vil komme til deg i Jesu navn. Jesus har jo gitt oss alt det vi trenger til liv og tjeneste. I Jesu navn skal vi drive ut onde ånder, helbrede de syke, sette fri de bundne. Vi er nå hans representanter her på jorden. Jesus har faktisk gitt oss den samme makt som Gud gav ham. Jfr. dagens "drypp". Gud sparte ikke sin egen sønn, men gav Han til oss alle, hvorledes skulle Gud kunne annet enn gi oss alle ting med Ham.

Herren vil at vi skal lære av ham, slik at vi kan gjøre slik som han gjorde da han gikk omkring i Israel. Jesus hadde daglig samtaler med sin Far og Faderen viste han hva han skulle gjøre. Slik vil han at også vi skal gjøre det, det fungerer ved at vi samtaler med Den Hellige Ånd hver dag,ja hele dagen igjennom. Jesus sendte Ånden til oss som en hjelper for å leve i det nye livet som vi fikk ved å tro på ham. Han sa jo til sine venner, disiplene, at det ville bli til det beste for dem, når han reiste fra dem. Oppdraget på jorden var ferdig, Jesus reiste hjem til sin Far for å bli våres forbeder og yppersteprest i himmelen.

Dere som leser i Bibelen har jo sett hvordan Jesus møtte de syke og utslåtte. Han talte til både feber, vind og andre situasjoner som Faderen ledet Jesus inn i. Det kunne han gjøre, fordi Faderen hadde allerede vist ham hva Han skulle gjøre.

Jesus sa til sine disipler at de skulle gjøre de samme gjerninger som han gjorde. De fikk den samme mulighet til å høre hva Gud ville gjøre gjennom dem, ved hjelp av Ånden. Denne mulighet har vi også fått, vi som tror.

Vi har jo også lest at troen taler, derfor må vi tale som Ordet sier oss. Ikke bekjenn omstendigheter som plager deg, tal heller det Ordet sier om deg og de situasjoner du er oppe i. Vår tunge er et mektig våpen. Vi husker at Gud skapte himmel og jord ved å tale og befale. Derfor tror jeg at Jesus vil at vi som troende skal gjøre likeså. Du og jeg er skapt i Guds bilde og til å gjøre de gjerninger som han har lagt ferdige for oss. Slik som Jesus sa : "Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør."

Vi går imot ei ny helg og du vil sikkert møte på nye mennesker som kommer i din vei, da er det viktig å være brennende i Ånden i Jesu navn. Har du oppdaget at troende disipler blir helt forvandlet etter at de blir døpt/fylt med Den Hellige Ånd. Denne åndsfylden trenger vi å leve i og leve ut i vår vandring.

Ha ei god og næringsrik helg med å bruke Åndens gaver som den ressurs Han er.

"Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne." Apg 2,4