"Om natten stunder min sjel etter deg, ja, min ånd i mitt indre søker deg. Når de følger dine lover på jorden, lærer de rettferd, de som bor i verden. Når den ugudelige får nåde, lærer han ikke rettferd. Han gjør urett i landet der rett skulle rå, og ser ikke Herrens velde." Jes 26, 9-10.

Det er tre som utgjør deg og meg! Ånden, sjelen og kroppen! Når de tre er samstemt da fungerer alt som vår skaper tiltenkte oss. Dagens drypp sier litt om når en av de tre ikke er på plass i enheten. Hør hva han som er i full harmoni sier : "Om natten stunder min sjel etter deg, ja, min ånd i mitt indre søker deg."
Hva resulterer det i for kroppen, jo sier mannen i dryppet : "Når de følger dine lover på jorden, lærer de rettferd, de som bor i verden."
Følger en denne mannens adferd, så fungerer din enhet - ånd,sjel og kropp i en symfoni- din herre og mester, Jesus, er alt i oss.

Men den som mangler den ene delen, ånden, går under betegnelsen "ugudelig". Han er total forblindet for Herrens velde på denne jord, selv om han får nåde, så lærer han ikke rettferd. Han gjør urett i et land hvor rett skulle rå. Da ser vi at hele vårt land er kommet under styring av slike mennesker, for de ser ikke den nåde som Jesus tilbyr alle mennesker, men de gjør urett i landet der rett skulle rå, og ser ikke Herrens velde.

Vår "storebror over there" er heller ikke bedre i sitt styringssystem i dag, nylig ble en statue med de ti bud flyttet fra en offentlig plass til en privat "oppbevaringsplass".Hvorfor spør du? Jo, for Høyesterett har bestemt at intet "religiøst" skulle finnes på offentlige steder i USA. Tenk landet som alle forbandt
med frihetens land på 1800/1900 tallet, så avskaffer alt som har med den allmektige Gud i himmelen. Dette er som å lese om Israel frihet fra Egypts slaveri, men som senere glemte ut hvem som hadde satt dem fri, og tilbad andre guder i stedet. Gud måtte straffe dem og i 40 år vandret de rundt i "ingenmannsland" og de døde i ørkenen, for da Herren hørte hvordan folket talte, ble han harm og sverget:

- «Ingen av disse menn, av denne onde slekt, skal få se det gode landet som jeg med ed har lovt å gi deres fedre, unntagen Kaleb, sønn av Jefunne; han skal få se det. Ham og hans barn vil jeg gi det landet som han har satt sin fot på, fordi han trofast holdt seg til Herren.» På grunn av folkets oppførsel ble Herren vred på Moses også. Han sa til ham: «Heller ikke du skal få komme dit inn. Men Josva, Nuns sønn, som er din tjener, han skal få komme inn. Gjør ham modig og sterk, for han skal hjelpe Israel til å vinne landet. Småbarna som dere trodde ville bli til bytte, og de barna som ennå ikke vet forskjell på godt og ondt, de skal komme inn i landet. Jeg gir det til dem, og de skal innta det. Men dere må snu og dra ut i ørkenen, i retning av Sivsjøen.» Jfr.5 Mos 1,34-40.

Livets lov gjelder fortsatt : Det du sår får du høste.

Hva har våre ledere i landet vårt sått ut siden 1945? Jo, en sæd som har ført til avkristning i vårt land. Nå er det en rest i vårt land som fortsatt ber til himmelens Gud for land og folk, som holder straffen tilbake for vårt land. Guds ord sier:

"Hvordan kan en mann forfølge tusen og to slå ti tusen på flukt hvis ikke deres klippe har solgt dem, hvis ikke Herren har prisgitt dem?" 5 Mos 32,30.