" Vær også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det." Luk 12,40.

Jeg så på en video hvor en jente hadde opplevet å være sammen med Jesus i himmelen, og da fikk hun se Jesus som kom for å hente sin brud fra jorden.
Hun la merke til at hennes  pastor var ikke å se blant "bruden", og da spurte hun Jesus hvorfor ikke Jesus hentet ham hjem? Svaret Jesus ga var at pastoren ikke ventet på ham nå, og da måtte han bli tilbake, for Jesus var kommet for å hente hjem de som var rede for å møte ham. 
- Det var flere troende mennesker som ikke ble hentet hjem til himmelen av Jesus, for de ventet ham ikke nå. Jesus sa at han hadde for over 2000 år siden sagt at hans disipler måtte være rede, for at han kom snart!

Åp 3,11 stadfester dette med Jesu ord :

"Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!"

Er vi beredt? Venter vi at Jesus kan komme nå, og er jeg da beredt til hans komme, slik at jeg blir med ham?
Det ble en tankevekker for meg. Jeg må ha blikket festet oppover mot Jesus, slik at dagens gjøremål ikke tar fra meg den lengselen: Jesus kommer du i dag?
Å være rede til enhver tid for å vente på Jesus er det vi må være opptatt av i denne tiden, for vi er nærmere Jesu komme enn de som var i begynnelsen etter hans himmelfart.

Jesus henter bare de som er beredt på hans komme. Er vi ikke beredt, så blir vi latt tilbake på denne jord.

Ja, tenkte jeg, slik må det være. For er vi ute på reise, så må vi påse når toget,flyet eller bussen går. De som kommer senere enn oppsatt avgangstid, de blir stående igjen på perrongen.

"Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus! Vår Herre Jesu Kristi nåde være med alle!" Åp 22,20-21.