"Da kom det fram fra filisterfylkingen en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var over ni fot høy.På hodet hadde han en bronsehjelm, og han var kledd i en skjellbrynje av bronse, som veide fem tusen sekel. På leggene hadde han bronseskinner, og på ryggen bar han et kastespyd av bronse.  Spydskaftet var tykt som en vevbom, og spydodden var av jern og veide seks hundre sekel. Skjoldbæreren gikk foran ham. Goliat stilte seg opp og ropte til Israels hær: «Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg en filister og dere Sauls treller? Velg ut en mann, og la ham komme ned til meg! Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være treller for dere. Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre treller og tjene oss.» Og filisteren fortsatte: «I dag har jeg hånet Israels fylking. Send hit en mann, så skal vi kjempe med hverandre.» Da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, mistet de motet og ble veldig redde. "1 Sam 17, 4-11.
 
Hva kan den historien lære oss i dag? Skriver en av leserne av "bare et drypp" og videre skriver han:

"Hvem var Goliat og hvem er han bilde på i dag? Hvem var Filistrene og hvem er de bilde på i dag? Kongen Saul, kan vi lære noe av det han stod for?
Israels hær og dens oppførsel, kan vi lære noe av den? David hvem var han og hva gjorde han ingen andre tørre gjøre.? De fem steiner han fant i bekken, sier de noe til oss i dag? Slaget endte med seier over Goliat, hva sier det oss? Goliat representerer vår fiende satan.Han prøver å skape frykt og lamme oss så vi trekker oss tilbake. Vi slutter å erobre vårt løftesland og sette fienden ut av spill. Vårt kall til å være hode, blir utvisket når vi hører for lenge på Goliat. Han vil få oss til å bli små i egne øyne, så vi ikke ser hvem vi er i Kristus. Får Goliat for mye oppmerksomhet vil vårt kall bli hindret og amputert. Vi blir menigheter uten kraft og innflytelse i samfunnet. Hvem er denne Goliat i dag?

Goliat er redselen for fremtiden, tvilen, angsten for å mislykkes. Frykten for det nye som Gud leder oss inn i. Redsel for forandring, slik har vi aldri gjort det. Tvilen på Guds ord og alle de enorme løfter som vi har i Kristus. Tvilen på at jeg kan gjøre det. Han sier jeg kan gjøre . Tvilen på Guds omsorg.
Goliat sier : Har Gud virkelig sagt ja og amen til alle Guds løfter?"

"Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud! Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus." Kol 2,6-8

God helg!