"Nå vil jeg kalle dem til oppbrudd fra hvert sted som dere har solgt dem til, og vende mot dere selv det som dere har gjort." Joel 3,12.

Godt nytt år!

Nyttårskvelden spurte jeg Herren: Hvilket ord vil kjennetegne 2016? Svaret kom med det samme i min ånd : Oppbrudd.

"Oppbrudd" heter boken som de tidligere Mariasøstrene Marianne Jansson og Riitta Lemmetyinen har skrevet, den kom ut på norsk (Lunde forlag-1997), på tysk: "Når murer faller". Innholdet i boken har en sprengkraft og forfatterne gir en beskrivelse og bedømmelse av liv og lære i "Mariasøsterfellesskap i Darmstadt". Utad synes alt å være som en "mini" Kanaan på jorden. Boken viser to sider av "fellesskapet" som kristne, en side av virksomheten som vender utad og som er beregnet på mennesker i verden utenfor eller de som kommer til "fellesskapet" som gjester. Det andre ansiktet er et "hemmeligstemplet budskap" for dem som er innenfor ordenen.
De som forkynner at Jesus ikke har sonet ferdig, og at vi derfor med våre offer må trøste og hjelpe Jesus så han skal kunne klare det, har glemt eller de har aldri oppdaget Galaterbrevet - selve frihetsbrevet - rettferdigheten av tro ved ren nåde uten tillegg.

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk." Gal 5,1
"Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte."Gal 2,21

De to forfatterne av boken var over et tiår i "Mariasøsterfellesskap i Darmstadt", men de de fikk opp "øynene" og kom seg ut i Guds frihet. Vi opplever mange slike "interne oppbrudd" innen vårt eget "åkerland" og flere tror jeg kommer i dette året også.
- Men tilbake til et annet oppbrudd, dagens drypp. Gud kaller verdens folkeslag til oppbrudd og i Joel 3,16-17 sier profeten:

"Skynd dere og kom! Kom sammen, alle folkeslag rundt omkring! Herre, før dine krigere dit! Folkeslagene skal bryte opp og dra til Josjafats dal. For der vil jeg sitte til doms over folk fra alle kanter." 

Oppbrudd av jødene, verden over, må da være i mål, for Israel er fienden for hele verden, skal en høre etter verdens røst. Men Guds plan er lagt og den vil bli fullbyrdet av Messias - Jesus Guds sønn ved hans komme.

"Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter."Agj 3,20-21.