"Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tider, men som nå er kommet for dagen. Ved de profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er den blitt kunngjort for alle folkeslag for å føre dem til lydighet og tro.  Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i all evighet! Amen. Rom 16,25.27.
   
Å holde noe skjult for menneskene er ikke populært, selv om ordtaket sier "at det du ikke vet, det har du heller ikke vondt av". Men når det gjelder evangeliet om Jesus Kristus, så kan det å holde Jesus hemmelig få store konsekvenser for deg og for de som ikke fikk høre om frelsen i Jesus Kristus. Paulus sier at budskapet om Jesus Kristus har vært en hemmelighet, men som nå er kommet for dagen. Målet fra Guds side er å føre menneskene til lydighet og tro på Jesus Kristus.

I byen vår kan du møte på en mann som er moden av alder, men han brenner for å si ut følgende til alle som passerer han på fortauet :

" Har du Jesus i hjertet ditt?" Ingen slipper unna, selv om noen kommer klar, men han er klinkeklar på dette at menneskene må ha Jesus i sitt hjerte.

Guds kjærlighet proklameres slik i 2 Pet 3,9 :

"Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse."

Jesus selv sa til sine disipler før han dro hjem til sin Far :

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28,18b-20.

Å døpe menneskene til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, er det samme som å døpe dem til navnet Jesus. Jesus la også til, at hans disipler skulle lære de som kom til tro på ham, og holde alt det han hadde befalt dem.
- Når du tar imot Jesus som din frelser, så skifter du ut det gamle mennesket, som bare tenkte på jordisk vis. Frelse er jo å være født på nytt, det gamle er borte, alt er blitt forandret. Den harde og selvsikre Paulus ble på et "lysglimt" forandret og inntok en ydmyk holdning til de han før forfulgte, men til sine tidligere "trosbrødre" sier han følgende :

"Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og den rette omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden. Han får sin ros av Gud, ikke av mennesker." Rom 2,28-29.