Da han reiste seg for å lese av Skriften, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Luk 4,18-21.

En profeti omhandler noe som skal komme i framtida, og dagens drypp omhandler en profeti som profeten Jesaja kom med og som står i Jes 61,1. Vi har mange profetier i Bibelen som er oppfyllt og andre som ennå venter på oppfyllelse.

"Han sa til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene,og sa til dem: «Slik står det skrevet: Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem." Luk 24,44-47.

Profetordet som Jesus her sikter til finner vi bl.a. i Jesaja 53,4-5: "Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,og våre smerter bar han.Vi trodde han var blitt rammet,slått av Gud og plaget.Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,ved hans sår har vi fått legedom."

Flere steder i det nye testamentet står der, "slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten .." Og noen av disse finner Matt 4,13-17;8,16-17:

"Han forlot Nasaret og slo seg ned i Kapernaum ved Galilea-sjøen, i området til stammene Sebulon og Naftali. Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja: Du Sebulons land og Naftalis land, som ligger langsmed sjøen,og landet øst for Jordan,du hedningenes Galilea: Det folk som satt i mørke,har sett et stort lys. Over dem som bor i dødens land og skygge,har lyset gått opp. Fra den tid begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er nær!»

"Da det ble kveld, brakte folk til ham mange som var besatt av onde ånder. Han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle som var syke. Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer."

Guds profeti må gå i oppfyllelse ellers er den ikke av Gud. Judas som svek Jesus med et kyss, var det profetert om lenge før det skjedde, men det måtte skje for å oppfylle Guds ord. Jesus sa til sine disipler før han ble tatt til fange:

"Jeg snakker ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette ord i Skriften må oppfylles: Den som spiser mitt brød, viste meg hælen." Joh 13,18. Dette skriftordet finner vi Salme 41,10: "Selv min venn som jeg stolte på, han som spiste ved mitt bord,løfter hælen imot meg."

Guds ord slår aldri feil, slik som menneskenes ord gjør. Derfor gjør vi klokt i å lytte til profetiene slik som Peter sier i sitt andre brev kap 1,vers 19-21:

"Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud."

Disse ord er sanne, jeg har selv opplevet å ha fått profeti fra Herren, som ble oppfylt akkurat slik han hadde sagt det.
La oss starte uken med å be om profetisk oppfyllelse av de profetier som enda gjenstår i Guds ord.

"Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus!" Åp 22,20