"Du skal ikke fare hardt fram mot en innflytter! Dere vet jo selv hvordan det kjennes å være innflytter; for dere var selv innflyttere i Egypt." 2. Mos 23,9.

 

Jeg tenker på situasjon i Europa og i vårt land i disse dager og når en leser dagens drypp, så kommer den 90 årige damen fra Valdres i mitt minne. Hun fikk et syn fra Gud i 1968 og dette synet fikk Emmanuel Minos skrevet ned etter å ha hørt damen fortelle ham det. I et av de fire "bolkene" som hun omtalte, så er det et som beskriver flyktningene som kommer fra fattige land og lyder slik:

"Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for vår synder nådd. (Emanuel Minos protesterte på det med innvandring for han forsto det ikke da)
Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og sa : Jeg får ikke se det, men du får se det. Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare lek i forhold til denne, og den kommer til å avsluttes med en atombombe. Luften kommer til å bli så forurenset at en ikke kan puste i den. Det kommer over flere kontinenter : Amerika, Japan, Australia,- de rike landene.

Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mere på jorden. Resultatet blir at bare en levning blir igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land, men de blir like harde mot oss som vi var mot dem, når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Men når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg å si dette. Jeg har fått dette fra Gud."

Emanuel Minos dro hjem til sin Herre 15. november 2014, 89 år gammel. Han fikk se flyktningene komme til vårt land, men fikk ikke oppleve "dagens flyktningestrøm".
En profeti må prøves på Guds ord og ingenting av dette strider i mot bibelens ord. Se Åpenbaringen kapittel 6 og utover.

Jakobs ætt -israelittene- flyktet fra sitt land til Egypt pga av sult. I Egypt holdt en av Jakobs sønner, Josef, til hos Farao og han hadde bedt faren om å komme ned med alle sine til ham. Jakobs ætlinger som kom sammen med ham til Egypt, var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kommer de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ætt som kom til Egypt, var 70 i tallet. (1 Mos 46,26-27). Jakobs ætt ble boende på dagen i Egypt i 430 år, da dro alle Herrens hærer ut av Egypt.(2 Mos 12,40-42) En regner med at Jakobsætten besto av rundt 600 000 menn foruten kvinner og barn. Så lenge Josef var i live i Egypt hadde alle israelittene det godt, men så glemte egypterne hvem Josef var og de la harde byrder på Jakobs ættlinger.

Vi tok inn fremmedarbeidere på 1970 tallet fra ulike fattige land, dette gjorde vi fordi vi hadde bruk for arbeidskraften deres. Norge var nå kommet inn i oljeeventyret og da ble de dårligst betalte jobbene uten arbeidskraft. Da åpnet vi opp for fremmedarbeidere, som vi nå registrerer som flyktninger. Hjelpeorganisasjonene roper om hjelp til alle flyktningene som kommer fra krigsherjede land, og hjerteskjærende scener vises på Tv. Politikkerne deler seg i to flokker, en for og en imot for "fri flyt av flyktninger" til landet vårt. Men de som sitter med "makten" og styrer vårt land må tenke på bieffekter, signaleffekt og konsekvenser av beslutningene som gjøres. De må tenke hvilke ressurser som vil kreves, hvordan det vil påvirke befolkning, lokalsamfunn, kultur, verdier, arbeidsmarked, velferdsstat – hvilket samfunn det vil gi våre barn og barnebarn. De vurderingene gjør ikke hjelpeorganisasjonene. Derfor må politikeren ha en viss avstand til hjelpeorganisasjonene, de må gjøre selvstendige vurderinger og ikke bare hive seg på "stemningsbølger". Men dagens drypp legger "malen"... "Du skal ikke fare hardt fram mot en innflytter!"

 

"Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum." Matt 7,12