"Gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter. Apg 3,19-21.

Peter har  nettopp opplevet at Jesus ord til dem før han dro opp til Far i himmelen var, at han skulle sende Den Hellige Ånd til dem som trodde på ham. Vi vet at jødene tok å fikk korsfestet Jesus , men nå var Peter fullt av ånd og kraft og han talte til sitt "Mosefolk", at Jesus er deres Messias, som de nettopp hadde korsfestet. Peter sier til jødene :

"Gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter."

Vi hedninger ble regnet med i frelsestilbudet som Jesus gir alle dem som kommer til tro på ham , som Herre og frelser og som tror og bekjenner dette. Vi lever i nådetiden, alle dem som griper tak i frelsestilbudet fra Jesus, blir reddet for tid og evighet sammen med Jesus. For hvor han er nå, der skal vi også en dag være. Jødene som ikke ser Jesus som Messias enda, de skal en dag få se ham som de har gjennomstunget , det vil skje da den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter. 

Mange gransker i skriften om hvor mange profetier som ikke er oppfylt enda, og svarene er varierende i antall, som alle er enige om at der er ikke mange uoppfylte profetier igjen.

30.4.2007 hadde bladet Israel Today denne fantastiske notis : "Rabin avslører navnet på Messias." Rabbi Yitzhale Kaduri var kjent for å ha lært Bibelen utenat, likedan talmud og andre jødiske skrifter. Han var en lærer og en respektert leder ved Nachalat Yitzhale Yeshivah skolen. Han kjente mange vise og kjente jøder fra forrige århundret og rabbinere som hadde troen på at en dag skulle de få "det lovende Landet". Staten Israel ble til på en dag i 1948. Noen måneder før han døde 28 januar 2006 i en alder på 108 år ,overrasket han sine etterfølgere med å fortelle dem at han personlig hadde møtt Messias. Messias hadde åpenbart seg for ham. Senere fortalte han at han hadde skrevet ned Messias sitt navn på en papirlapp. Det siste året før han døde hadde rabbi Kaduri konstant fortalt og drømt om Messias og hans gjenkomst. Rabbi Kaduri hadde møtt Messias i en åpenbarelse og der Messias sa at han kommer meget snart. Kaduri underviste sine elever på Yom Kippur dagen om hvordan de skulle kjenne Messias igjen. Han enda at Messias kommer til å åpenbare seg for Israel etter Ariel Sharons død. Vi vet at Sharon falt i koma i januar 2006, samme måned og år som rabineren Kaduri døde. Sharon døde først 8 år senere 11.1.2014 85 år gammel.

Vi lever nå i januar 2016, det er gått to år siden Sharon døde, og da er sikkert mange spent på hvor lenge det vil gå før Messias kommer.
Bruden "menigheten" venter på Jesus skal komme som brudgommen for å hente sin brud hjem til hans hjem i Himmelen, og når dette skjer før Jesus kommer til jødene i Israel, og setter sine føtter på Oljeberget, da må en som Jesus sier : Vær rede! Se jeg kommer snart!

...«Ja, jeg kommer snart.» ...Åp 22,20