"Jesus svarte: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han var svært rik." Matt 19,21-22.

Bakgrunnen for dagens drypp er om en mann som kom til Jesus og spurte ham: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få det evige liv?» Jesus svarte: «Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!» «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte: «Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt,du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv.» «Alt dette har jeg holdt,» svarte den unge mannen. «Hva står så igjen?»

Denne unge mannen syntes han lå så godt an til det evige liv som det gikk an, så derfor utbryter han til slutt med enda et spørsmål til Jesus: «Hva står så igjen?»

- Da svarte Jesus med dagens drypp . 

- Denne unge mannen var svært rik og oppførte seg nok som en god "religiøs mann", som gjorde etter Guds bud i sitt daglige liv.
Men det var et punkt som Jesus så ikke var "løst" hos den unge mannen, nemlig "den jordiske rikdommen. Derfor ville Jesus løse ham fra det han satt bunden i, slik at han kunne få sitt ønske oppfylt, nemlig å et evig liv, en skatt i himmelen. Men den unge mannen gikk bedrøvet bort fra Jesus, han var ikke villig til å gi fra seg rikdommen, for så å følge Jesus.

- Ja, det var ikke lurt valg mannen tok, men hva med deg og meg? Er vi villige til å gi fra oss alt, for så å følge Jesus resten av vårt jordeliv?
Kan du synge sangen : "Jeg gir deg alt og går den vei du har meg kalt!"
- Jeg-esen er stor i oss, når det kommer til en avgjørelse om å kvitte seg med,her "egoet".
Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike, sa Jesus. Hvem kan da bli frelst? sa hans disipler da de hørte Jesu ord, og de ble helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» (Matt 19,24-27).
- Valget vårt er alltid å gå den veien Jesus kaller oss til å gå, uansett hvor "unaturlig" det ser ut for vår forstand. Er du villig å gå for meg? Spør Jesus og da må vårt svar alltid bli: Herre, her er jeg, send meg!

"Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: «Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus: «I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn,og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.» Luk 19,8-10.

God helg!