" ....... De skal legge hendene på syke, så de blir friske." Mark 16,18

Jesus ga sine disipler befaling om å bære evangeliet ut til all verden og bl.a. skulle de helbrede de syke etc .  Dette gjorde de etter Jesu oppstandelse, og Herren stadfestet sitt ord . De syke de ba for ble helbredet.
Hver dag kan du høre eller se vitnesbyrd om mennesker som er blitt helbredet i Jesu navn etter noen troende kristne har bedt for dem. Flere kjente evangelister har en egen helbredelses gave, der mennesker som
kommer til forbønn eller ser på tv.skjermen hvor de preker evangeliet om Jesus, plutselig bare blir helbredet etter å ha hørt på evangelisten ord.

- Men det nytter jo ikke for hvem som helst tenker du i ditt stille sinn. Mange har blitt bedt for i årevis uten bedring av helsen. Andre har drømt eller fått profetisk budskap om at de skal bli helbredet for sin lidelse i kjødet.
Det er bare det at de enda ikke har blitt helbredet, så da begynner de å lure på om helbredelsen de er lovet er bare fantasi eller løgn? Ja, vi husker jo en sang som sier hva tro er , en strofe i sangen lyder slik:

"Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot og begge armer strekke, vår Herre Krist imot!"

- Nylig fikk vi oppleve et bønnesvar. Min kone snakket med en av sine egne i hennes slekt på telefonen. Under samtalen hørte hun at den i andre enden ikke var god i pusten. Derfor så spurte hun om hun kunne få be for henne?
- Ja, det måtte hun bare gjøre.
- Kan du nå der du sitter legge en hånd på ditt bryst! Ja, hun så gjorde og min kone bad for henne i Jesu navn!
 Samtalen ble etter bønnen avsluttet med et takk.

- Neste dag kom der en melding på mobilen til min kone med følgende tekst :

" En hilsen fra meg! Jeg er i normal form, storfornøyd, takk!"  Noen dager senere skrev samme person:

- "Reiser til syden i februar , jeg har det bare fint!"

"Etter at Herren Jesus hadde sagt dette til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte. " Mark 16,19-20.