"For vi er som en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt: for dem som går fortapt, en duft av død til død, for dem som blir frelst, en duft av liv til liv.." 2 Kor 2,15-16.

En jødisk gutt på 15 år var død i 15 min og fikk da en visjon. Han forteller om dette i en intervju på Youtube til en jødisk ortodoks rabbi.
- Gutten har selv ingen religiøs bakgrunn og kunne ingenting om hva som står i Bibelen. Han forteller at da han kom til Himmelen, så ble det fortalt deg alt du har gjort feil og det ble så flaut. De gjør en stor ting av alt, selv de tingene som du selv ikke syns var så ille. Samme skjer med de gode tingene du gjør, som du selv ikke legger så mye vekt på, de får stor belønning i Himmelen.
- Så derfor er det viktig å huske på å legge ned mye tid i relasjonen til Gud,og be ofte og lese Bibelen nøye for å bli i hans nærvær.
- Rabbineren spurte gutten om han fikk vite hvem Messias var, men det fikk han ikke, bare hvilke kjennetegn han har.

1. Han må være her, han kan ikke være noen som er død.
2. Det må være noen som er her, som menneskene vet om.
3. Men når han kommer vil alle bli overrasket.

- Gutten forstod det slik at hans gjenkomst kunne skje veldig snart! Av visjonen han fikk forstod han det slik,at det kommer til å bli en storkrig, og mennesker kommer til å si at det er det tredje verdenskrigen som er begynt. Alle kommer til å gå imot Israel. Den som kommer til å starte krigen , hans navn er Gog og denne Gog er Barack Obama, han kommer til å starte krigen mot Israel, mener gutten.
- Til å begynne med kommer alle bare for å innta landet Israel og Jerusalem, men så begynner krigen mot Israel. Alt dette kommer bare til å vare ca 2 uker og flere millioner kommer til å dø.  Israel vil klare å forsvare seg i 2 dager,deretter vil alle drepe dem og da har de ingen å stole på unntatt den Hellige. Iran vil følge Obama sammen med hele FN, og ISIS kommer til å kidnappe mennesker og torturere dem. Oljeberget kommer til å deles i to (jfr Sak 14,4) og i samme sekund dette skjer, så kommer Messias til syne for alle. Alle kommer til å forstå,at han er Messias.

- Messias vil si hvem som får komme og hvem som ikke får det. Rabbineren spør gutten om det hele starter med atomkrig? Nei, sier gutten, det starter med at to av de døde menneskene kommer til oppstå igjen.

(Åp 11,9-13: "Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden. Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem, ble grepet av stor frykt. Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender. I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen, ble forferdet og gav himmelens Gud ære.")

- Messias kommer til å slåss mot Obama og han blir drept av ham og han blir begravet i Israel. Messias kommer til å lukte om vi er hellige eller ikke, han vil kjenne hvordan vi er på innsiden. (Jfr dagens drypp)- Gutten mener at alt dette allerede har begynt og at det begynte den 11. september 2015 .

Esek 39,11-13 beskriver Gog krigen  slik:

"Den dagen lar jeg Gog få et gravsted i Israel, i Abarim-dalen øst for Dødehavet. Det skal stenge veien for dem som drar forbi. Der skal de gravlegge Gog og hele hans flokk, og dalen skal kalles «Gog-flokkens dal». I sju måneder skal israelittene holde på med å gravlegge dem, for å rense landet. Alle menneskene i landet skal være med på dette, og det skal bli til ære for dem den dagen jeg viser min guddomsmakt, lyder ordet fra Herren Gud."

Intervjuet med gutten er på hebraisk og på Youtube har flere oversatt deler av intervjuvet til engelsk. Utfra disse har en laget et resyme på norsk, noe som sikkert kunne vært bedre. Men essensen i dette dryppet er at vi er i endens tidsalder og at Jesus kommer snart.