"Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette, brødre:  La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, verken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud." 2 Tess 2,2-4.

 

Gårsdagens drypp fortalte om en jødisk 15 åring som var død i 15 minutter og som i de minuttene fikk en visjon om hva som kommer til å skje for landet hans, Israel.
I visjonen fikk han opplysninger om ting han selv ikke hadde peiling på, men som vi som har kunnskap til Bibelens ord fikk noe å tenke på. Dette at en kjent politiker er sett som Gog og som vil starte krig som utløser en 3. verdenskrig. Likeens at Oljeberget ble delt i to, noe som Bibelen omtaler skal skje, og at i et nu  ville Messias komme tilbake for å føre krig imot politikeren som var Gog, er også omtalt i Bibelen uten å navngi mannens personlige navn.
Men konklusjonen på visjonen er at Israel og vi nærmer oss endens tid, som Bibelen forteller skal komme.

En broder skrev til meg etter gårsdagens drypp følgende:

"Endetiden er nærmere hver dag, beklagelig vis. Noen ser ut til å glede seg over dette, noen vet at sorg, smerte, pinsler, hat og forfølgelser, splittelse av familier, sult, fangenskap, henrettelser, krigshandlinger og ødeleggelser vil komme før  vi aner det…
-Men hva gjør vi nå?
-Nå når vi har faktisk en mulighet til å utsette denne fremtiden, ber vi om landets beskyttelse? Ber vi for Kongen vår? Ber vi for naboens lykke og velstand? Ber vi for skole og barnehagen? Ber vi for vår by? Ber vi om vekkelse for våre venner, familie, og nye medborgere? Ber vi?
– Eller har vi funnet søvnen så god og kjærlig at vi ikke engang ser oss råd for å fylle lampen med olje og våke en time til…..
-Timen kommer, løven kommer...Ønsker deg en herlig helg og takk for dine drypp, jeg blir i alle fall engasjert…

- En annen broder skrev :

"Hei, da kan det ikke være lenge igjen. Her er talen som en postet på facebook i går, den er på engelsk."

https://www.youtube.com/watch?v=RZd53ynuyrg

"Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et godt håp, han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt i ord og gjerning!" 2 Tess 2,16-17.

Ha en gledelig helg i Herrens nærhet!