"Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Her er vann. Er det noe til hinder for at jeg blir døpt?»  Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.»  Så lot han vognen stanse, og begge to steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham." Agj 8,36-38.

Dagens drypp er tatt fra en hendelse som skjedde for 2000 år siden. En fortelling som mange har sitert i ettertid og mange pastorer i frimenigheter har tatt med den teksten, når de har oppdaget at nede i salen satt folk som var barnedøpt. For her viser "dryppet" at man er troende når man døpes til Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds navn. Hvis navn er så det? Navnet JESUS.

I går, 16. mars, var det 20 år siden Vestlandet ble berørt av en ny vri på dåpsplassen, idet en predikant ifra Det Vestlandske Indremisjonsforbund , døpte en gutt og en jente på et bedehus uten å spørre biskopen først. En rystet biskop uttrykte bekymring på Vestlandsrevyen over denne «omflakkende» predikanten som hadde døpt en gutt og en jente på stedets bedehus. Forkynneren sa i et innlegg i Dagen at han glemmer aldri replikken til sin yngste sønn etter å ha lyttet til biskopens bekymringstale: «Far, jeg tror ikke han der biskopen har peiling. Det må da gå an å døpe i et bedehus når vi i Bibelen leser at de ble døpt i en elv.»

Når predikanten ser tilbake på denne tiden og hva dåpshandlingen 16. mars 1996 utløste av debatt og veivalg, var han i grunnen litt stolt av å ha vært med på å bane vei for en selvfølgelig bibelsk rett til å utføre dåp på bedehuset. På mange måter ble det rokket ved en tradisjon som ikke har noen tung teologisk forankring, og da kan det bli litt kamp både om det ene og det andre i etterkant.
- Denne predikanten hadde helt fra sin ungdom vært seg bevisst i tanken, "at kan vi forkynne kan vi også døpe. Ikke bare kan vi, men vi må i Jesu navn utføre det vi er befalt til å utføre i følge misjonsbefalingen – Guds Ord!"

Hvorfor gjøre en ting så vanskelig, som er så enkel? Hvor i Bibelen står der at dåpen må foretas med innvidde dåpsfontener? Hva sa Jesus om dåpen?

"Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28,18-19.

Filip var en av dem som hørte Jesu ord om dåpsbefalingen og han fikk det praktiske spørsmålet fra en hoffmann :
- «Er det noe til hinder for at jeg blir døpt?» På det spørsmålet svarte Filip : «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.»

Apostelen Peter hørte også Jesu befalingsord om dåpen og derfor stiller han spørsmålet til sine egne i Agj Apg 10,47-48:
- «Disse har fått Den Hellige Ånd like så vel som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?»

Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn, som igjen er Faderens,Sønnen og Den Hellige Ånds navn. Så barnedåpen er blitt kirkens tradisjon og ikke Jesu befaling, for den lyder : «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.» Luk 18,16.

Dåpens praksis er enkel for den som tror på Jesus, men verre er det å få en bibelsk"fullmakt" som kan gjøre "mann til en kvinne eller kvinne om til en mann."

Jesus svarte: «Ve dere lovkyndige også! Dere gir folk bører som er vanskelige å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger.» Luk 11,46.