"Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette huset ikke bli stående." Mark 3,25

Jesus sier i dagens drypp et sannhetsord som ingen kan betvile. Hvor mange er det som ikke opplever og har opplevet, at hjemmet deres ble oppløst. Mor og far gikk fra hverandre og da var det ikke lenger den tryggheten som hjemmet skulle være. Hva er det som gjør at to som oppriktig var glad i hverandre, satte barn til verden og som siden opplever å gå fra hverandre?

Svarene er mange og ting som en ikke ante skulle komme inn i deres liv, kom! Men bak alle skilsmisser finnes et ego, et ego som nekter å gi etter for andre enn seg selv. Offeret er taperen. Du kan ikke tvinge kjærligheten på en som ikke vil ta imot. Nei, egg ikke kjærligheten før den selv vil, sier Høysangen 8,4: 

"Jeg ber dere inderlig, Jerusalems døtre: Hvorfor vil dere vekke, og hvorfor vil dere egge kjærligheten, før den selv vil?"

Jesus fikk spørsmålet fra fariseerne : "Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi ektefellen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Han sa til dem: Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner. Men fra begynnelsen av var det ikke slik." Matt 19,7-8.

Vi vet at fra begynnelsen skapte Gud mannnen og kvinnen, og han sa at mannen skulle forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og at de to skal være ett kjød.  Derfor sier Jesus at de ikke lenger er to, men ett kjød, og det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Så kan du spørre : Hvor mange ekteskap er det Gud som har sammenføyd?

"For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." Rom 8,38-39