"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap,da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land." Joel 3,6-7.

" Gud er Gud, om alle land lå øde, ..." sier Petter Dass i en salme. Om en skulle bruke samme ordlegging om Gud og Israel i dag, så ville jeg skrevet : Gud er Gud om alle land hans land fordømmer, Gud er Gud som opprettet Israel til sitt folk i fordumstid. Høye herrer og supermakter skal vike, for Gud vil samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal. Der vil Gud holde rettergang mot hedningefolket pga Israel, hans folk og hans arv.
- Hva galt har hedningefolket gjort mot Israel og Gud? Jo,fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte hans land Israel.
- Oslo-avtalen, eller Oslo-avtalene, to avtaler mellom Israel og PLO, inngått 1993 (Oslo 1) og 1995 (Oslo 2).
Avtalen la et politisk grunnlag for begrenset palestinsk selvstyre, med delvis israelsk tilbaketrekking fra "okkuperte palestinske områder på Gazastripen og Vestbredden".
- Denne avtalen var Norge vertsland for og fra den dagen avtalen var undertegnet av partene, ble landet Israel delt. Dagens drypp sier intet om to stater, men at
landet til Gud ble delt. Så da er der ingen fredsløsning i Israel før Gud selv holder rettergang mot hedningefolket som delte Israel, Guds land.

"Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det." Sakarja 12,2-3.