"La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag." Ef 4,29-30.

Er du musikalsk? Hører du forskjell på tonene? Alle melodier er bygget opp av bestemte tonerekker, som bygger på forskjellige skalaer. Den mest kjente skala er C-dur skalaen, som består av 7 forskjellige skalatoner. I musikkteori betegnes C-dur skalaens toner ofte som stamtonerekken. Spiller noen en melodi falsk, gremmer de seg å høre. Er det barn som holder på med instrumenter for å lære seg å spille på de, da er en lydhør musiker overbærende med dem. Verre er det å høre på,når noen voksne spiller uten å ha gehør for musikk, da er det pinlig å være tilhører.

Slik er det også med mennesker som ikke har lært å passe munnforrådet sitt, da kan det sies mange ord og uttrykk, som ikke er oppbyggende for de som hører dem.
Dagens drypp poengterer at det ikke må gå ut råttent snakk fra våres munn,men derimot god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som da blir til velsignelse for dem som hører på.

Råttent snakk og bannord hører ikke til de ord som tales ut fra de troendes munn. Hvorfor ikke? Fordi vi da gjør Guds Hellige Ånd sorg, han som vi har fått som segl til forløsningens dag.
- Legg merke til hva som skjer med en som har levet et "hardt" liv i verden,og som så har møtt Jesus og blitt frelst, reddet fra evig død.
Det første en merker fra de personene er ordene som nå kommer ut, de er ikke med ed og forbannelser som de brukte å tale ut med før. Nei, hele ordforrådet er forandret og det er oppbyggende ord som tales ut. En forandring er skjedd, de har forlatt den brede og onde vei og er kommet seg inn på den smale og gode vei, som fører til himmelen.
- Heldig er den som fra barndommen har lært Jesus å kjenne og får gå med ham hver en dag i sine liv. De er som de som har fått tildelt et lydhørt øre for musikk, de kjenner tonene og behandler dem med glede i sin hverdag og fest. Men også vi som har opplevet å komme til frelse fra verdens livet, har lært oss å tilegne Guds ord og kommet til harmoni med Jesus med våre liv. Tenk i Jesus er vi alle like, her er ikke forskjell på mann eller kvinne.

"Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger." Agj 9,5