"La ikke din vrede bli opptent over de onde, bli ikke misunnelig på de ugudelige! For de onde har ingen fremtid, de ugudeliges lampe slokner."Ordsp 24,19‭-‬20.

«Sår i hjertet, vonde tanker, vil for alltid være der. Selv når gleden mot deg skinner, sparker sorgen deg i minnet, og den sier: Jeg er her.» (Anonym på internett)

Når du møter motgang på din vei fordi du er en Jesu disippel , da er det lett å se på de ugudelige, de som fornekter at Gud er til, for så å tenke som dagens drypp sier :
"bli ikke misunnelig på de ugudelige!". Hvorfor kan vi ikke ha gode grunner til det? Guds ord sier at de onde har ingen fremtid, de ugudeliges lampe slokner.
Men hva har vi som er Guds barn? Vi er lovet en framtid sammen med Jesus, vår frelser og brudgom. Det er ikke bare tomme ord, men sannhetens ord med all sin fylde.

- Det står i Johannes åpenbaringsbok 21,41 :

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort».

God sommerhelg!