"Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden." Luk 16,24

Helvete er virkelig, skrev en kvinnelig journalist. Mange taler om, at vi er i de siste tider! De siste tider begynte fra den dagen Jesus døde på korset, slik at vi som lever i dag, lever i den siste tid for denne generasjonen.

Journalisten forteller om sin mor på 85 år som ikke har tatt imot Jesus som sin frelser og Herre. Hun er faktisk sint på Gud, fordi hennes datter døde, bare 51 år gammel. Moren hennes lever i de siste tider av livet sitt. Men hun synes moren er likeglad om Jesu gjenkomst , men det er ikke hun, som datter. Hvor skal moren tilbringe evigheten? Skulle hun fortelle mor si, at Jesus er fantastisk? Skulle jeg fortelle henne, at det var ikke Gud, men derimot Satan, som kom med kreften og tok hennes datters liv?

Skulle hun fortelle henne, at når hun dør lever hennes sjel evigt, og da vil hun komme til Himmelen eller Helvete!
Hun har forsøkt og fortelle henne om alt, men hennes standardsvar er: ”Nu får vi se!” ”Det er ikke godt nok”, svarer datteren, men hun kommer ikke videre.

Når menneskene ikke vil bli frelst, da kommer tanken om å skremme dem inn i himmelen,ved å fortelle dem om helvete, at det er et virkelig sted.

”Du kan da ikke skræmme din mor med bilder av dette forfærdelige sted!” tenke journalisten. Jesus "skremte" menneskene, da han sa:

"...og blir kastet i helvete,  hvor deres orm aldri dør og ilden ikke slokner." Mark. 9,47b -48.

Hva ville du sagt til ungdommen din, om han valgte å reise på ferie til Syria? Ville du ikke advart ham, med å beskrive krigen med død, lemlestelser og om soldatene, som kommer hjem i en kiste?

Forskjellen er, at din ungdom har en returbillett, hvor han kan komme seg hjem og i sikkerhet, når han finner ut at det du fortalte ham var rett.
Moren til journalisten og andre som ikke har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, har bruk for den rette
enkeltbilletten, når de lukker sine øyner i denne verden.

"For den som ikke er imot oss, er for oss. For den som gir dere et beger vann å drikke i mitt navn, fordi dere hører Kristus til, sannelig sier jeg dere: Han skal slett ikke miste sin lønn." Mark 9,40-41.