"Og Moses gikk fram og talte disse ordene til hele Israel - han sa til dem: Jeg er i dag hundre og tjue år gammel. Jeg kan ikke mer gå ut og inn som før, og Herren har sagt til meg: Du skal ikke komme over Jordan her. Herren din Gud vil selv dra fram foran deg. Han vil utrydde disse folkene for deg, så du kan ta deres land i eie. Josva, han skal dra fram foran deg, slik som Herren har sagt." 5 Mos 31,1-3.

Moses var et redskap i Guds hånd, han kalte ham personlig til en tjeneste som han skulle utføre for ham for hans eiensdomsfolk, jødene.
Moses ville dra seg unna oppdraget med alle slags unnskyldninger, men Gud sa ham løsningen på alle hans spørsmål. Til sist ga Moses etter og tok på seg oppdraget, som gikk ut på å føre folkets sitt tilbake til Guds lovende land, Israel.

Ingenting gikk uten smerte og motgang fra fiendene, men som 80 åring begynte han sin oppgave og førte folket ut av Egypt. Egypterne tviholdt på jødene, de var nyttig arbeidskraft for dem, de var slaver under farao i Egypt. Men ble frelst, reddet fra egypterne og de jublet høyt over Herrens velsignelse. Men jubelen slapp taket ikke lenge etter utfrielsen, noe som medførte en vandring i ørkenen i 40 år. Moses var da kommet til veis ende med oppdraget fra Gud, 120 år gammel.

Hvorfor kom ikke Moses inn i "det lovende land"? Han falt i synd for Gud, han hørte ikke etter Guds tale, men brukte heller sin erfaring med Gud tidligere.
Moses fikk beskjed av Gud om å tale til fjellet, men Moses husket sist Gud bad ham bringe vann fra fjellet, da sa Gud at han skulle slå på fjellet. Det gjorde han andre gangen også, og det skjedde, vannet kom utfra klippen. Gud angrer ikke på nådegavene han gir til sine tjenere, men ulydigheten ble straffet med utestenging fra "det lovede land". Herren hadde sagt til Moses: "Du skal ikke komme over Jordan her." Josva ble satt inn i oppgaven til Moses, han fikk lov å komme inn i landet.

Jesus var Guds sønn og tok på seg oppdraget fra sin Far i himmelen uten å komme med motargumenter, med å frelse sitt eget folk jødene fra evig fortapelse. Han kom til vår jord som et menneskebarn, han levde som et menneske blant sine egne, men dog uten synd, feilfri. Når hans oppdrag var ferdig i Israel, dro han hjem til sin Far igjen. Men denne gangen ville Gud også frelse hedningene på jorden, og derfor lyder hans ord :

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12.

I spissen for dette oppdraget sendte Jesus-Den Hellige Ånd som talsmannen for å åpne hedningenes øyne, slik at de kunne innta Guds rike med Jesus seier på korset.
I dag lyder ordet fra Gud :

"Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst," Heb 3,7