«Herren sa: Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.» (1 Mos 6,3)

Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Jeg som menneske kan utfra mine begrensninger se for meg Herrens sorg over menneskenes oppførsel.
Se for deg at du har laget fine leketøy til dine barn og overga dem til barna. Du tenkte at dine barn ville ta godt vare på leketøyet du hadde jobbet så intens med, men hva oppdaget du? Jo, barna lekte en dag og to med det, for så å få det ødelagt og kastet i søppeldunken, til fortvilelse for pappaen.

Utfra et slikt perspektiv i "miniformat" kan du se for deg Herrens konklusjon i dagens drypp og hvor Herren også sa:

"Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem."

Alle menneskene som Herren hadde skapt, fe og krypdyr og himmelens fugler skulle ødelegges, bare fiskene i vannene ble spart.

Hva ligger bak fiskens historie?  På gresk heter fisk IKTYS,hvor hver bokstav gir følgende bekjennesle: Iesous, Kristos, Theos, Yios, Soter. Som betyr : Jesus, Kristus, Guds Sønn, Frelser. Derfor var,er og blir fisken et kristent symbol for de troende kristne. De første kristne tegnet en fisk i sanden, i katakombene, i hånden eller hvor de kristne møttes. Samlet noen mennesker seg på et sted, og en av dem var kristen, ingen hadde lov på den tid å samles som kristne på samme sted, da tok den kristne og tegnet en fisk. Hvis de andre også var kristne, omfavnet de hverandre og priste Gud. Men spurte en av dem hva han tegnet, ble svaret "ingenting". 

Før syndefloden kom over jorden, fant en mann som hette Noah, nåde for Herrens øyne. Han reddet menneskeslekten med dyr etc for ettertiden. 8 voksne mennesker fikk komme inn i Arken sammen med fe og krypdyr og himmelens fugler,etter et fastsatt antall gitt av Herren.

Syndeflod kommer ikke mer over jorden, har Herren sagt, men menneskene i seg selv lever fortsatt ikke etter Guds vilje. Derfor har Herren på ny fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det, JESUS KRISTUS, GUDS SØNN OG FRELSER, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Jfr Apgj 17,31.

"La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Se, jeg kommer snart." Åp 22,11.