"Vær ikke for hastig i din ånd til å bli vred, for vreden bor i dårers barm." Fork 7,9

Vi er snart kommet en ukens slutt og mange har enda feriert i vårt eget langstrakte land, pluss alle de som har og er på sydens reiser. Undres på hvor mange ufine replikker de ferierende har vekslet med hverandre denne uken? Noen fyker opp i et sinne for en fille ting, andre blir hissige for den mur av taushet de møter på sin vandring.

Jeg synes en historie om en munk som møtte en svært sint forretningsmann er illustrerende og lærerik for oss alle.

- Forretningsmannen kritiserte og skjelte ut en munk en lang stund. Men munken ble bare sittende uten å svare. Han bare kikket fredsommelig på den sinte og irriterte mannen. Etter en stund ble mannen frustrert over det manglende engasjementet fra munken si side og spurte munken om han skulle bare sitte der å ikke svare ham tilbake?
- Da sa munken: "Er det slik når du får en gave at du må pakke den opp?"
- Forretningsmannen ble nok litt overrasket over spørsmålet han fikk fra munken og svarte nølende: "Eh! Nei".
- "Nei, det stemmer," sa munken. "Når du nå gir meg denne gaven av frustrasjon og sinne, så trenger ikke jeg å ta i mot den. Jeg kan faktisk velge å ikke pakke opp denne gaven."

Så hvordan er det med meg og deg? Leverer vi gaver av frustrasjon, sinne og irritasjon? Pakker vi opp og engasjerer oss i andre sitt sinne og frustrasjon eller lar vi være å pakke opp gaven som munken?
Vi kan velge hvordan vi tolker det som skjer. Vi kan velge hvordan vi oppfatter det som skjer. Vi må ikke bli frustrert, vi må ikke bli sint, vi må ikke bli irritert. Vi kan velge å la være å pakke opp den pakken, det vil si vi kan la være å følge disse tankene.

Vi er ikke tankene. Men når vi lytter til dem og tror på dem får de betydning for oss. Den betydningen vi tillegger dem. Så hva tenker du og hvilken betydning tillegger du dine tanker og det som skjer? Du vet hva Jesus sier: "For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være." Luk 12,34.


 "Vær ikke for snar med din munn, og la ikke ditt hjerte forhaste seg med å bære fram et ord for Guds åsyn! For Gud er i himmelen og du på jorden, la derfor dine ord være få!" Fork 5,1

Ha en god og oppbyggende helg i Herren!