"Dette utsagnet er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Sakaja 12,1-3

I tusenvis av år hilste jødene hverandre med «neste år i Jerusalem» hver påske i diasporaen (utlendigheten).

I dag er det full mulighet til å komme til Jerusalem, selv om hele byen ble på israelske hender etter 1967 krigen, så er verden med sin "hær" ikke fornøyd med at Jerusalem er en del av Israel og slett ikke deres hovedstad. Hvem andre land enn Israel har en hovedstad som verden ikke vil anerkjenne som deres hovedstad?

Men vi hører daglig om skudd og knivstikking i landet, hvor palestinerne som dreper jøder får belønning for sin innsats. Palestinerne vil ikke anerkjenne at jødene skal eie et land, deres kart viser intet Israel. En smakebit av deres unnvikelse for sannheten finner man i deres brosjyre som heter "Ofte stilte spørsmål om Jerusalems gamleby", hvor det bl.a. står i Israel today: "Arkeologi kan støtte ulike historiske scenarier, men kan verken bevise eller avkrefte noe som helst."
Med andre ord kan man altså bruke arkeologi til å støtte palestinernes versjon og ikke den faktiske sannheten om Israels historie. Det eneste man trenger å si er at David ikke var jøde. Likeså kan man si at ettersom det ikke finnes noen blodflekker på Tempelhøyden så har man ingen bevis på de eldgamle jødiske tradisjonene som fant sted der.

Dagens drypp forutsier at det kommer til å bli et "oppgjør" om Jerusalem, hvor Herren Gud selv har lagt planen. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at Herren vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene og alle som løfter på den, vil da såre seg selv. Dette vil ramme jordens hedningefolk som går mot byen.

Israel er i fokus og Jerusalem er "øyenstenen" som alle vil ha et ord med på laget. Å gå imot Israels eksistens inkl. Jerusalem er som å fornekte Guds ord som sannhet. Følg med Israel i tiden som kommer, det som skjer der vil angå oss alle. Velg i dag hvem du og dine vil tjene!

"Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i! Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren." Josva 24,15