"Vokt dere, hver for sin venn, og stol ikke på noen bror! For hver bror er en listig bedrager, og hver venn går omkring og baktaler."  Jerm 9:4

 

Gjelder dette for oss som er kristne i dag? Må en vokte seg for sin venn, samt for en broder. Kan hver bror være listige bedragere?
Jeg tror det er en virkelighet for mange av oss troende. Mange salvede mennesker i Herren er blitt rammet av dagens drypp,og de bedratte står tafatte tilbake.
Hvordan kunne vi gå fem på? Ja, hvordan kunne en det? Det første jeg tenker : Glemte jeg å spørre Herren før jeg åpnet meg for min venn og broder i Herren?
Tror mange av oss kunne kommet unna svikefulle mennesker om en søkte Herren først.

Går det an å gjøre ditt eller datt, som en kristen? Å, ja, det går an, for Gud er kjærlighet, er svaret en hører fra ledende personer i menigheter.
Leser kirkeblad fra ulike kommuner og da sitter jeg igjen med spørsmålet: Tror disse på samme Gud og hans sønn Jesus Kristus? Leser vi samme Bibel eller kan noen være kristne slik som de driver sin virksomhet? Er det Paulus sine ord ifra 2.Tim 1-4,som gjør seg gjeldene i dag:

 

"Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra."

I trengseltiden som kom etter år 70 hadde de ekte sanne troende en fisk som symbol på at du var en ekte kristen bror. Tegnet du en fisk i sanden foran et menneske, som ville ha en prat med den "tegneren", og mannen falt om halsen og priste Herren Jesus, da visste "tegneren" at dette en bror i Herren.

 

"Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud." 1 Kor 4,5.