"Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn,for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære." Fil 2,9-11.

Ja, en dag vil det ikke være spørsmål om hvem som er frelseren for deg og meg. Svaret er gitt av skaperen selv - GUD.
Han sendte sin sønn til frelse for oss mennesker, først fikk jødene hans eget jordiske folk tilbudet om å tro på ham som Messias, men de nektet for at denne mannen var Messias. Da Jesus hang på Golgata kors ropte han ut: "Det er fullbrakt!" Da ble frelsestilbudet gitt hele menneskeheten, nemlig at Jesus døde for våre synder.
Dette tilbudet er av nåde fra Guds side, for Han vil at alle mennesker som han har skapt, skal finne sin plass i Guds rike.

Det er nå gått snart 2000 år siden Jesus ropte ut: "Det er fullbrakt!" Hele denne tiden kaller vi nådetiden for oss mennesker. Hvor lenge vil denne tiden vare?
Tiden løper ut den dagen da Jesus kommer for å hente sin brud, sin menighet fra jorden. Fra det klokkeslettet vil nådetiden være ute for menneskeheten, da er det for sent å være med i bryllupet i Himmelen. Skulle noen mennesker etter opprykkelsen av menigheten sanne at Jesus var og er frelseren Messias, så vil de møte martyrdøden. For Antikrist vil da kreve full tilbedelse av menneskene på jorden, de som nekter å tilbe ham, vil bøte med døden.

Derfor er det viktig å vite hva Jesus har gjort for oss, han ga sitt liv for deg og meg. Han tilbyr dette evige livet for oss mennesker i dag, men som dagens drypp antyder så er der en slutt : "..for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære."

"Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!"Åp 22,17.