"Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn." 1 Peter 2,9‭-‬10.

Peter var en disippel som alltid var i forkant av begivenhetene som skjedde der Jesus gikk fram. Jesus stod foran korsfestelsen og da sa Jesus: "I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg.."Matt 26,31b. Men da var Peter der med en gang og om alle de andre skulle fornekte ham , så skulle ikke han. Jesus måtte da forutsi Peters fall, at han kom til å fornekte ham 3 ganger. Leser en videre i samme ansnitt, så ser en at det gikk som Jesus hadde sagt til Peter.

Derfor tok Jesus seg spesielt av ham etter Jesu oppstandelse, med å stille Peter spørsmål tre ganger, jfr. Peters fornektelse tre ganger. Peter sa da etter tredje spørsmålet : "Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!  Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil." Joh 21,17-18. 

Det er denne mannen som har skrevet dagens drypp, og derfor kan han si hva vi er :  "en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom,"
Som kom fra mørke til Guds underfulle lys. Ikke nok med det, vi ble et folk, Guds folk, pga Herrens miskunn til oss.

Vi går en ny helg i møte og la da Peters ord være en oppmunring til oss, vi er ikke hvem som helst, nei, vi er et kongelig presteskap, et hellig folk, Guds eiendom.

God helg!

"Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett." Gal 6,9